אופציות שקל- דולר

אופציות שקל דולר

בחודש אפריל 1994 החלה הבורסה לני"ע בת"א לסחור באופציות על שער הדולר.

הרעיון ומתכונת המסחר באופציות הדולר תואמים למסחר באופציות המעו"ף.

 הנתונים של אופציית שקל-דולר

כל אופציה (בדומה לאופציית מעו"ף) כוללת 4 נתונים ידועים מראש והם:

 1. נכס הבסיס – $10,000.
 2. סוג האופציה – (P (Put או (C (Call.
 3. מחיר מימוש – סכום קבוע הנקוב על גבי האופציה (בצורה מקוצרת), אותו עליך לשלם אם בחרת לממש את האופציה.
 4. מועד הפקיעה.

השם המקוצר של האופציה:

 יוני 420 C $

הסבר לקיצור: 
נכס הבסיס – היות והוא תמיד $10,000 מסתפקים בסימן $.
סוג האופציה – P או C.
מחיר מימוש – מסתפקים ברישום שער דולר כלשהו, לדוגמא 420 (אג'/$) או 4.2 (ש"ח/$) שאותו יש להכפיל ב-10,000 כדי לקבל את מחיר המימוש.
מועד הפקיעה – אופציות שקל-דולר פוקעות תמיד ביום ה' האחרון של כל חודש.

הערה: אופציות שקל/דולר נסחרות כל יום בבורסה בת"א ומחירן נקבע ע"פ כללי הביקוש וההיצע. לכן ניתן לקנות ולמכור בכל יום בו נערך מסחר (אין חובה להחזיק באופציה עד למועד המימוש).

 1. מחיר נכס הבסיס – מחיר נכס הבסיס בכל עת מתקבל ע"י הכפלת שער הדולר האחרון הידוע ב- $10,000. לדוגמא אם שער הדולר הוא 4.24 ש"ח/$, אזי מחיר נכס הבסיס הוא 42,400 ש"ח.
 2. מחיר המימוש – מחיר המימוש מתקבל כמכפלה של שער הדולר הנקוב על גבי האופציה ב- $10,000. לדוגמא, אם על גבי האופציה נקוב מחיר מימוש של 4.2 (ש"ח/$), מחיר המימוש ביום פקיעת האופציה יהיה 42,000 ש"ח.

שימושים באופציות שקל-דולר

נמחיש זאת בדוגמא הבאה:

 1. ביום 1.6.98 שער הדולר עומד על 4.20 ש"ח.
 2. באותו יום היה בידינו סכום כסף של 42,000 ש"ח שהוא שווה ערך ל- $10,000.
 3.  סכום הכסף מופקד בפיקדון שקלי בבנק ומניב ריבית של 1% כל חודש.
 4. ב – 31.12.98 אנו זקוקים ל-$10,000 ולפיכך חשוב לנו לשמור על ערך כספנו במונחים דולריים.

   לשם כך אנו רוכשים אופציית דצמבר 420 C $ שמחירה, לדוגמא, 500 ש"ח. אם יהיה פיחות עד ה – 31.12.98. ושער הדולר יגיע ל- 4.50 ש"ח יהיה בידנו באותו מועד 47,020 ש"ח שהם $10,449 שנובעים מהמקורות הבאים:     

  1. פיקדון שקלי (הקרן) –              42,000 ש"ח
  2. ריבית שצברנו ב-6 חודשים –    2,520 ש"ח (1% לחודש סה"כ 6% מ-42,000 ש"ח
  3. רווחים מהאופציה –                3,000 ש"ח (הסבר להלן)
  4. פחות מחיר האופציה –            (500-) ש"ח                                                     

    סה"כ:                                       47,020 ש"ח

במקרה זה שמרנו על הערך הדולרי של כספנו ובנוסף קיבלנו עליו ריבית (כלומר הרווחנו במונחים דולריים).
כמובן שאם שער הדולר היה יורד או נשאר על 4.20 ש"ח היינו מפסידים (יש לזכור ששילמנו 500 ש"ח עבור האופציה).

חישוב הרווח מהאופציה בדוגמא:

מחיר נכס הבסיס ביום הפקיעה       45,000 ש"ח
מחיר המימוש                               42,000 ש"ח –   
                                                  3,000  ש"ח

          

הסבר שונה של הרווח מאופציה ואפשרויות הרווח וההפסד

נתייחס לדוגמא הקודמת: רכישת אופציה דצמבר 420 C $, תמורת 500 ש"ח.

האופציה מקנה לנו את הזכות לקנות $10,000 במחיר של 4.20 ש"ח לדולר.

דרך נוספת היא לבדוק כמה עולה לנו הזכות לקנות דולר אחד.

יוצא איפוא שאנו משלמים 5 אג' תמורת הזכות לרכישת דולר אחד ב- 4.20 ש"ח.

בדוגמא זו אם נממש את האופציה יעלה לנו בפועל כל דולר 4.25 ש"ח (מחיר המימוש 4.20 ש"ח + 5 אג' מחיר האופציה ל – ו דולר).

ישנן 3 אפשרויות:

 1. אם שער הדולר במועד הפקיעה יעלה על 4.25 ש"ח לדולר, ירוויח רוכש האופציה.
 2. אם שער הדולר במועד הפקיעה יהיה נמוך מ- 4.20 ש"ח לדולר, לא תמומש האופציה ורוכש האופציה יפסיד את כל השקעתו באופציה (500 ש"ח).
 3. אם שער הדולר במועד הפקיעה יהיה בין 4.20 ל- 4.25 ש"ח לדולר, תמומש האופציה, ורוכש האופציה יפסיד חלק מהשקעתו.

בדוגמא שער הדולר במועד הפקיעה עמד על 4.50 ש"ח לדולר. לכן, הרווח לכל דולר יהיה 0.25 ש"ח (4.50-4.25), והרווח הכולל מהאופציה יסתכם ב – 2,500 ש"ח ($10,000 · 0.25 ש"ח לדולר).

הבורסה למתחילים

תוכן עניינים
Loading data ...
Coin Compare
View chart compare
View table compare
שינוי גודל פונט
ניגודיות