מס הכנסה

עד שנת 2003 לא הוטל כל מס על רווח מני"ע הנסחרים בבורסת ת"א. בתחילת שנת 2003 נכנס לתוקפו חוק מס הכנסה חדש. החוק החדש מבחין בין 2 סוגי איגרות חוב בבורסת ת"א:

 1. איגרות חוב שקליות.
 2. איגרות חוב צמודות (למדד או למט"ח).
 • איגרות חוב שקליות –  מוטל מס בשיעור של 10% על הרווח הנומינלי.
 • איגרות חוב צמודות –  מוטל מס בשיעור של 15% על הרווח הריאלי.

המס מוטל הן על רווח הון (דהיינו על הרווח הנובע ממכירת איגרת החוב). והן על הכנסות מריבית.

 

דוגמאות

בטבלה 9.1 מוצגות דוגמאות של חישוב המס על רווח מאיגרות חוב

טבלה 9.1

 

מחיר קנייה

(מועד א')

מחיר מכירה

(מועד ב')

אינפלציה בין

המועדים

סכום המס

הסבר

איגרות חוב שקליות

100

200

20%

10 ש"ח

10% מההפרש שבין מחיר המכירה לבין מחיר הקנייה. לא מתחשבים באינפלציה.

איגרות חוב צמודות

100

200

20%

12 ש"ח

15% מההפרש שבין מחיר המכירה לבין [מחיר הקנייה בתוספת האינפלציה = 120 ש"ח], דהיינו: 15% מ- 80 ש"ח.

 

חריגים

 1. אג"ח שהונפקו לפני 8.5.00; 
  א. אג"ח שקליות – 
  פטורות כליל ממס (הן על רווחי הון והן על ריבית). 
    הן כוללות את איגרות החוב הבאות:
   
    – שחר: סדרות 2660 ו-2661
   
    – גילון: סדרות 2270, 2301, ו- 2302.
   
  ב. אג"ח צמודות – 
  פטורות כליל ממס על רווח הון ומשלמות מס בשיעור 35% על ריבית.
 2. איגרות חוב זרות – המס היה ונשאר 35% (הן על רווח הון והן על ריבית). משנת 2005 שיעור המס ירד ל- 15% בדומה לאיגרות חוב ישראליות.

 

שיעור המס בשנת 2003

שנת 2003 נחשבת כשנת מעבר, וניתנת בה הקלה במס המתבטאת בפטור מלא על רווח הון.

משלמים מס רק על ריבית.

Loading data ...
Coin Compare
View chart compare
View table compare
שינוי גודל פונט
ניגודיות