דוגמא ב': מחקר אמיתי

אקונומטריקה קשר בין משתנים

חוקר ערך מחקר לגבי הקשר בין אורך של דגים ומשקלם. הוא דג 100 דגים ורשם את נתוני האורך והמשקל שלהם.

תוצאות המדגם נרשמו בטבלה (במתכונת טבלה 1) שאינה מוצגת כאן ומקביל הן הוצבו בתרשים 3 המוצג להלן.

בכל מידת אורך נמצאו בין 2 ל- 4 דגים, כשמשקלם שונה זה מזה. לדוגמא, באורך 500 מ"מ נמצאו 3 דגים, האחד במשקל 1,001 גרם, השני במשקל 1,003 גרם והשלישי במשקל 980 גרם.

בתרשים 3 אין נקודות שהתלכדו. ישנן בו 100 נקודות כמספר הדגים במדגם.

בסידור הנוכחי של הנקודות אין אפשרות לשרטט קו ישר שיחבר את כולן כפי שקרה במחקר הדמיוני.

עם זאת גם במבט חטוף ניתן להבחין שבאופן כללי ככל שאורך הדגים עולה, עולה גם משקלם. החוקר ביקש משלושת עוזרי המחקר שלו להעביר קו ישר שיחצה את "ים הנקודות" כך שהקו ישקף טוב ככל האפשר את הקשר בין האורך למשקל.

שלושת העוזרים שרטטו 3 קווים שונים, די קרובים זה לזה (בתרשים משורטט רק אחד הקווים).

לאור ההבדלים בקווים החוקר פנה לעזרת סטטיסטיקאי. הסטטיסטיקאי סיפר לו שכבר לפני שנים רבות הסטטיסטיקאים פיתחו נוסחה לשרטט קו ישר בתוך מצבור של נקודות, שמשקף בצורה הטובה ביותר את הקשר בין 2 המשתנים. הקו מכונה: קו הרגרסיה.

Loading data ...
Coin Compare
View chart compare
View table compare
שינוי גודל פונט
ניגודיות