מונחים וסימולים

מונחים

 1. בהתייחס לדוגמת הדגים
  תצפית – כל דג במדגם מהווה תצפית אחת.
  משתנה – בכל תצפית נמדדו גם האורך וגם המשקל. כל אחד מהם מהווה משתנה
  (כי תוצאות המדידה משתנות מתצפית לתצפית).

  משתנה מסביר ומשתנה מוסבר
  במחקר על הדגים אנו רואים שיש קשר בין שני המשתנים. אורך הדג ומשקל הדג קשורים זה בזה. ככל שהדג ארוך יותר, משקלו גדול יותר. כפי שראינו, קיימת גם משוואה שמתארת בדיוק את הקשר בין אורך הדג למשקלו. האורך משפיע על המשקל, או במילים אחרות, האורך מסביר את המשקל, והמשקל מוסבר ע"י האורך.
  את אורך הדג נכנה המשתנה המסביר.
  את משקל הדג נכנה המשתנה המוסבר.

 2. המונחים בהתייחסות כללית
  תצפית – פריט מתוך אוכלוסייה כלשהי, שנבחר בצורה אקראית לצורך מדידת נתונים שונים לגביו.
  משתנה – הנתונים שאותם מודדים בתצפית.
  את המשתנה המסביר מציבים על ציר ה- x.
  את המשתנה המוסבר מציבים על ציר ה- y.
  למשתנה על ציר ה – x נקרא בקיצור: משתנה ה– X.
  למשתנה על ציר ה – y נקרא בקיצור: משתנה ה– Y.
  חד ערכי
  כאשר ניתן לחזות במדויק את נתוני ה- Y (המשתנה המוסבר) על פי נתוני ה- X (המשתנה המסביר), אנו אומרים שהקשר בין המשתנים הוא חד ערכי. במקרה שיש קשר חד ערכי בין המשתנה המסביר למשתנה המוסבר, לא קיים גורם מקריות.

סימולים
– תוצאת משתנה ה- X בתצפית הראשונה [= אורך הדג הראשון שדגמנו].

– תוצאת משתנה ה- X בתצפית השנייה [= אורך הדג השני שדגמנו].

– תוצאת משתנה ה- X בתצפית ה- 20  [= אורך הדג העשרים שדגמנו].

– תוצאת משתנה ה- X בתצפית i כלשהי (סימול כללי, שאינו מתייחס לתצפית ספציפית).

– תוצאת משתנה ה- Y בתצפית הראשונה [=משקל הדג הראשון שדגמנו].

– תוצאת משתנה ה- Y בתצפית i כלשהי (סימול כללי, שאינו מתייחס לתצפית ספציפית). 

Loading data ...
Coin Compare
View chart compare
View table compare
שינוי גודל פונט
ניגודיות