בית » ספרים » חשבונאות למתחילים » פרק 4 – מושגי יסוד בחשבונאות » אישיות משפטית

אישיות משפטית

עסק, חברה, שותפות, ארגון, או כל צורת התאגדות אחרת, שיש ביכולתה לפעול כגוף עצמאי לשם ניהול עסקיה, קבלת התחייבויות, ייצוג אינטרסים בבית-משפט, חתימה על חוזים, וכדומה. 

חשבונאות למתחילים

תוכן עניינים

נושאים נוספים

rich_or_poor_quiz_pop

Loading data ...
Coin Compare
View chart compare
View table compare
שינוי גודל פונט
ניגודיות