ביאורים

מידע אשר מהווה חלק בלתי נפרד מהדו"חות הכספיים, ואשר מסביר ומפרט את הסעיפים השונים המופיעים בתמצית הדו"חות הכספיים. 

חשבונאות למתחילים

תוכן עניינים

נושאים נוספים

Loading data ...
Coin Compare
View chart compare
View table compare
שינוי גודל פונט
ניגודיות