דו״ח כספי

דו"ח תקופתי (בדרך-כלל לרבעון או לשנה) שמציג את מצבה הכספי של החברה ואת ביצועיה. בדרך-כלל, הדו"ח הכספי כולל את הרכיבים הבאים: מאזן, דו"ח רווח והפסד, דו"ח על תזרים מזומנים, דו"ח על השינויים בהון העצמי, וביאורים לכל אחד מהם. 

חשבונאות למתחילים

תוכן עניינים

נושאים נוספים

Loading data ...
Coin Compare
View chart compare
View table compare
שינוי גודל פונט
ניגודיות