דו״ח רווח והפסד

אחד מהדו"חות הנכללים בדו"ח הכספי. דו"ח הרווח וההפסד מפרט את ההכנסות, ההוצאות, והרווחים של חברה בתקופה מסוימת. השורה התחתונה של הדו"ח היא ההפרש בין סך ההכנסות לסך הוצאות והיא מכונה הרווח (או ההפסד) הנקי. 

חשבונאות למתחילים

תוכן עניינים

נושאים נוספים

Loading data ...
Coin Compare
View chart compare
View table compare
שינוי גודל פונט
ניגודיות