בית » ספרים » חשבונאות למתחילים » פרק 4 – מושגי יסוד בחשבונאות » הנהלת חשבונות דו-צידית / כפולה

הנהלת חשבונות דו-צידית / כפולה

שיטה מקובלת לרישום הפעולות העסקיות של החברה. עיקר השיטה: כל פעולה נרשמת בשני כרטיסים – באחד בזכות (בפלוס) ובשני בחובה (במינוס), כך שתמיד סך היתרה בכלל הכרטיסים היא אפס. לדוגמה: אם חברה קנתה עצים ב-1,000 ₪ ושילמה עליהם במזומן, היא תזכה את הכרטיס "מזומן" ב-1,000 ₪ ותחייב את הכרטיס "קניית עצים" באותו סכום. 

חשבונאות למתחילים

תוכן עניינים

נושאים נוספים

rich_or_poor_quiz_pop

Loading data ...
Coin Compare
View chart compare
View table compare
שינוי גודל פונט
ניגודיות