בית » ספרים » חשבונאות למתחילים » פרק 4 – מושגי יסוד בחשבונאות » התחייבות שוטפת

התחייבות שוטפת

התחייבות שהחברה מחויבת לשלם תוך תקופה אשר אינה עולה על שנה. ההתחייבויות השוטפות העיקריות הן: ספקים, והלוואות לזמן קצר. 

חשבונאות למתחילים

תוכן עניינים

נושאים נוספים

rich_or_poor_quiz_pop

Loading data ...
Coin Compare
View chart compare
View table compare
שינוי גודל פונט
ניגודיות