בית » ספרים » חשבונאות למתחילים » פרק 4 – מושגי יסוד בחשבונאות » חשבונית

חשבונית

מסמך עסקי שנערך על-ידי מוכר או נותן שרות כלשהו ואשר אותו הוא מעביר לקונה. בחשבונית מפורטים פרטים לגבי העיסקה שבוצעה, כגון: תאריך העיסקה, שם הקונה או מקבל השרות, סוג הסחורה או השרות שנמכרו, תנאי התשלום, הסכום לתשלום, מספר העיסקה (אסמכתא), וכדומה. 

חשבונאות למתחילים

תוכן עניינים

נושאים נוספים

rich_or_poor_quiz_pop

Loading data ...
Coin Compare
View chart compare
View table compare
שינוי גודל פונט
ניגודיות