בית » ספרים » חשבונאות למתחילים » פרק 4 – מושגי יסוד בחשבונאות » יומן

יומן

גיליון בו נרשמים לראשונה כל הפעולות העסקיות המתרחשות בחברה. הרישום ביומן נעשה באופן יומיומי שוטף, בדרך-כלל על-ידי מנהל החשבונות בחברה. כל פעולה הנרשמת ביומן מכונה גם "פקודת יומן". 

חשבונאות למתחילים

תוכן עניינים

נושאים נוספים

rich_or_poor_quiz_pop

Loading data ...
Coin Compare
View chart compare
View table compare
שינוי גודל פונט
ניגודיות