בית » ספרים » חשבונאות למתחילים » פרק 4 – מושגי יסוד בחשבונאות » יחסים פיננסיים

יחסים פיננסיים

מדדים המתקבלים מתוך חלוקה בין שני ערכים הלקוחים מתוך הדו"חות הכספיים של החברה. מטרתם של היחסים הפיננסיים היא לנתח את מצבה הכספי ואת ביצועיה של החברה בתקופה מסוימת. בין היחסים הפיננסיים נמנים: יחס שוטף, יחס מהיר, תשואה על הנכסים, ועוד. יחסים אלה ואחרים מפורטים בפרק 3 בספר. 

חשבונאות למתחילים

תוכן עניינים

נושאים נוספים

rich_or_poor_quiz_pop

Loading data ...
Coin Compare
View chart compare
View table compare
שינוי גודל פונט
ניגודיות