בית » ספרים » חשבונאות למתחילים » פרק 4 – מושגי יסוד בחשבונאות » מאזן

מאזן

אחד מהדו"חות הנכללים בדו"ח הכספי. המאזן מפרט את מצבה הכספי של החברה בנקודת זמן מסוימת, זאת באמצעות פירוט וסיכום היתרה בשלושה סעיפים מרכזיים: נכסים, התחייבויות, והון עצמי. 

חשבונאות למתחילים

תוכן עניינים

נושאים נוספים

rich_or_poor_quiz_pop

Loading data ...
Coin Compare
View chart compare
View table compare
שינוי גודל פונט
ניגודיות