נכסים בלתי מוחשיים

נכסים שאין להם ממשות פיסית, אך הם בעלי ערך כלכלי לחברה. למשל: סימן מסחרי, פטנט, מוניטין, וכדומה. 

חשבונאות למתחילים

תוכן עניינים

נושאים נוספים

Loading data ...
Coin Compare
View chart compare
View table compare
שינוי גודל פונט
ניגודיות