בית » ספרים » חשבונאות למתחילים » פרק 4 – מושגי יסוד בחשבונאות » נכסים שוטפים

נכסים שוטפים

מזומנים ונכסים שצפויים להפוך למזומנים במסגרת הפעילות הרגילה של החברה, במהלך תקופה שאינה עולה על שנה. למשל: מלאי, התחייבויות מלקוחות, וכדומה. 

חשבונאות למתחילים

תוכן עניינים

נושאים נוספים

Loading data ...
Coin Compare
View chart compare
View table compare
שינוי גודל פונט
ניגודיות