עקומת ההיצע

עקומת ההיצע של הפירמה בזמן הקצר

תחרות משוכללת (=שוק משוכלל) המשמעות והמאפיינים

המונחים תחרות משוכללת ושוק משוכלל הם מונחים נרדפים.

תחרות משוכללת מתרחשת כאשר בשוק מתקיימים התנאים הבאים:

  1. פועלים בו הרבה קונים מחד גיסא והרבה מוכרים מאידך גיסא.
  2. המידע על כמויות ומחירים גלוי וידוע לכולם.
  3. הן הקונים והן המוכרים יכולים להגיב מיד על שינויים במחירים.
  4. בגלל ריבוי השחקנים בשוק (פירמות מחד גיסא וצרכנים מאידך גיסא), לאף שחקן בודד אין יכולת להשפיע על מחיר השוק של המוצר.

מחיר השוק הוא נתון קבוע עבור כולם ועליהם להתחשב בו בהחלטותיהם.

 

עקומת ההיצע

כללי

כל נקודה על עקומת ההיצע משקפת את המחיר המינימלי ליחידה שתמורתו יסכים היצרן לייצר כמות זו. לכן עקומת ההיצע משקפת את הוצאות הייצור, מאחר והמחיר אותו ידרוש היצרן על ייצורה של כמות מסויימת מהמוצר צריך לאפשר את כיסוי הוצאות היצור הכוללות רווח.

 

עקומת ההיצע של הפירמה בזמן הקצר

תרשים 3.1  מציג את עקומת `MC` ו- `AVC` של הפירמה.

עקומת ההיצע בזמן הקצר היא עקומת `MC` , אך רק בקטע שמתחיל בנקודת המפגש שלה עם עקומת `AVC` (הקטע המודגש המתחיל בנקודה `E` ). בנקודה `E` הכמות היא `Q_2`  והמחיר הוא `P_2` .

היצרן לא יציע למכירה כמות קטנה מ- `Q_2` . וההסבר: בכל כמות קטנה מ- `Q_2` מחיר השוק נמוך מ- `AVC` (ההוצאה המשתנה ליחידה).

למשל, בכמות `Q_1` מחיר השוק `P_1` נמוך מ- `AVC ` שעומד על `P_3` .

לפיכך, הפירמה תפסיד בממוצע על כל יחידה שתמכור את הפער בין` P_3` ל-`P_1` .

סה"כ ההפסד לפירמה מיוצג במלבן `CBP_3P_1` 

בזמן הקצר הפירמה לא מתחשבת בהוצאותיה הקבועות, שכן הן רובצות עליה כאבן ריחיים והיא אינה יכולה להשתחרר מהן. אילו הפירמה תפסיק לייצר, כל ההוצאה הקבועה תהפוך להפסד. מנגד אם הפירמה תמשיך לייצר, סכום ההפסד יצטמצם בפער שבין הפדיון להוצאה המשתנה (בהנחה שהפידיון גבוה מההוצאה המשתנה).

בזמן הארוך הפירמה חייבת להתחשב בהוצאות הקבועות. הדברים יתחדדו מיד, כשנציג את מבנה סעיפי דו”ח רווח והפסד (רו"ה) של הפירמה.

תרשים 3.1

עקומת ההיצע של הפירמה בזמן הארוך

תרשים 3.2 מציג את עקומות `MC` , `AVC` , ו- `ATC` של הפירמה. עקומת ההיצע בזמן הארוך היא עקומת `MC` , אך רק בקטע שמעל נקודת המפגש שלה עם עקומת `ATC` (נקודה `F` ) [הקטע המודגש].

היצרן לא יציע למכירה כמות קטנה מ- `Q_2` .

וההסבר: בכל כמות שקטנה מ- `Q_2` , מחיר השוק נמוך מ- `ATC ` (סך ההוצאה ליחידה).

למשל, בכמות `Q_1` מחיר השוק `P_1` נמוך מ-` ATC` שעומד על `P_4` (נקודה` a` ).

לפיכך, הפירמה תפסיד בממוצע על כל יחידה שתמכור, את הפער בין `P_4` ל- `P_1` .

סה"כ ההפסד לפירמה מיוצג במלבן ` [ BAP_4P_1nbsp]` .

 תרשים 3.2


עקומת ההיצע של הפירמה בזמן הארוך

מבנה עקומת ההיצע בתחרות משוכללת

מבנה עקומת ההיצע שונה בין הזמן הקצר לזמן הארוך.

 

מבנה העקומה בזמן הקצר

בזמן הקצר עקומת ההיצע (המצרפית) היא סיכום של כל עקומות ההיצע של הפירמות הפעילות באותה עת. עקומת ההיצע של כל פירמה היא עקומת `MC` בקטע שמעל `AVC` .

 

מבנה העקומה בזמן הארוך

ההנחה הבסיסית היא: שאם כיום לכלל הפירמות בענף יש רווח תפעולי חיובי כלשהו `(0ltTC-TR)` , במהלך השנים ייכנסו עוד פירמות לענף ו/או פירמות ותיקות יתרחבו וכפועל יוצא ההיצע יגדל, עד שהרווח התפעולי יצטמצם ל- 0.

מנגד אם כיום לכלל הפירמות בענף יש הפסד תפעולי, במהלך השנים פירמות ייצאו מהענף, יצמצמו תפוקה וכפועל יוצא ההיצע יקטן, עד שהרווח התפעולי ישתווה ל- 0. עקומת ההיצע תזוז ימינה ותהייה שטוחה יותר מעקומת ההיצע לטווח הקצר.

למעשה, ההנחה הכלכלית היא שבזמן הארוך ובמסגרת תחרות חופשית,

מתקיים התנאי הבא: `P = MC = ATC`  או  0 = [MC – ATC].

המשמעות של השיוויון היא:

  1. במישור המיקרו (הפירמה הבודדת): `0 = [MC – ATC]` (לאף פירמה אין רווח תפעולי).
  2. במישור המאקרו: אף פירמה לא תיכנס או תצא מהענף וכן שאף פירמה וותיקה לא תתרחב או תצטמצם.

נושאים נוספים

Loading data ...
Coin Compare
View chart compare
View table compare
שינוי גודל פונט
ניגודיות