בית » ספרים » כלכלה למתחילים – מבחנים ופתרונות » מבחן א' » מבחן א' – שאלה 13

מבחן א' – שאלה 13

שוק הטלויזיות לפני ביטול מס הקניה
מוצע לבטל את מס הקנייה על מוצרי חשמל, שכבר אינם נחשבים למותרות, כמו טלוויזיות.
הנח שההצעה תתקבל. הצג בשרטוט את שוק הטלוויזיות לפני ביטול המס ואחריו.
ציין על – פי השרטוט את שלושת הגדלים שלפניך, לפני ביטול המס ואחריו.
  1. מחיר לצרכן.
  2. מחיר ליצרן.
  3. הכנסות הממשלה ממסים.
 
תשובה:
 
לפני ביטול מס הקניה על מוצרי חשמל:  (תרשים 13)
שיווי המשקל בשוק הטלוויזיות נקבע על פי נקודת המפגש שבין ההיצע לביקוש. הביקוש לטלוויזיות הוא `D_0.`
ההיצע של יצרני הטלוויזיות מושפע מקיומו של מס הקנייה. ללא מס הקנייה ההיצע של יצרני הטלויזיות היה *`S` . מאחר וקיים מס קנייה שנסמן את גודלו ב – `t` , אזי עקומת ההיצע עולה בגודל `t` , כך שההיצע של היצרנים יהיה בסופו של דבר `S_0` (שים לב:  *`S``+` `t` =` S_0` ).
לכן שיווי המשקל ייקבע במפגש בין `S_0` ל – `D_0` , כלומר בנקודה 0. הכמות הנמכרת היא `X_0` .
 
בנקודה זו קיים:
  1. מחיר הטלוויזיה לצרכן הוא `P_0` .
  2. המחיר שמקבל כל יצרן עבור טלוויזיה הוא *`P_0`  (המחיר שמשלם הצרכן פחות מס הקנייה).
  3. הכנסות הממשלה ממיסים הם: `)` *`P_0` `-` `P_0` `(` * `X_0` .
שים לב: הכנסות הממשלה הם בעצם גודל מס הקנייה (שהוא ההפרש  *`P_0` `-` `P0` כפול כמות הטלויזיות הנמכרת).
 
תרשים 13:
שוק הטלויזיות לפני ביטול מס הקניה
לאחר ביטול מס הקניה: (תרשים 14)
הביקוש לטלוויזיות נותר ללא שינוי – `D_0`
ההיצע של היצרנים יהיה *`S` (ההיצע ללא מס הקניה).
שיווי המשקל יקבע במפגש שבין הביקוש להיצע והוא יהיה בנקודה 1, בה כמות הטלוויזיות הנמכרת גדלה ל – `X_1` .
 
בנקודה זו קיים:
  1. המחיר לצרכן ירד מ – `P_0` ל – `P_1`
  2. המחיר ליצרן יעלה מ – *`P_0`  ל – `P_1` (שים לב: מאחר וכעת אין מס קנייה אזי המחיר ליצרן = המחיר לצרכן).
  3. הכנסות הממשלה ממיסים = אפס (אין מס קניה).
תרשים 14:
שוק הטלויזיות לאחר ביטול מס הקנייה
שוק הטלויזיות לאחר ביטול מס הקנייה
 

כלכלה למתחילים – מבחנים ופתרונות

תוכן עניינים

נושאים נוספים

rich_or_poor_quiz_pop

Loading data ...
Coin Compare
View chart compare
View table compare
שינוי גודל פונט
ניגודיות