נספח: טבלאות ניקוד זכאות

לפניך טבלת ניקוד הזכאות לרוכשי דירות באיזורים א' ו-ב' (אזור א' הוא רוב איזור המרכז מחיפה ועד באר-שבע, אזור ב' כולל את ירושלים וסביבתה)

 

 

המדד

ניקוד

משך זמן הנישואים

עד שנה

150

 

שנה עד שנתיים

160

 

עד 3 שנים

270

 

עד 4 שנים

460

 

עד 5 שנים

580

 

עד 6 שנים

700

 

עד 8 שנים

810

 

עד 11 שנים

950

 

עד 15 שנים

1,100

 

עד 20 שנים

1,250

 

20 שנה ומעלה

1,400

מספר ילדים

אין

0

(עד גיל 21) הגרים בבית,

1

200

כולל הריון מחודש חמישי)

2

310

 

3

420

 

4

820

 

5 ומעלה

1,200

מספר אחים ואחיות של הבעל

1

0

שהינם תושבי הארץ

2

130

 

3

140

 

4

400

 

5

500

 

6

600

 

8-7

700

 

9 ומעלה

800

מספר אחים ואחיות של האשה שהינם תושבי הארץ

כמו אחי הבעל

כמו אחי הבעל

 

מנתוני טבלה זו ניתן למצוא את גובה הניקוד לו אתה זכאי בבואך ליטול משכנתא: למשל: זוג שנשוי שלוש שנים, יש לו ילד אחד והאשה בהריון בחודש השישי (העובר כבר נחשב!), לבעל 4 אחים ואחיות ולאשה 6 אחים ואחיות.

הניקוד יהיה כדלהלן: שנות הנישואין מעניקות להם 270 נקודות, הילדים מקנים עוד 310 נקודות, אחי הבעל מקנים 400 נקודות ואחי האשה עוד 600 נקודות. סה"כ 1,580 נקודות זכאות.

מה שוות הנקודות האלו? בואו נביט בטבלה הבאה.

טבלת הסיוע לזכאים (איזור א' – המרכז) ששירתו בצה"ל או בשירות לאומי

 

1

הניקוד

2

כספי הזכאות במשכנתא

3

מענק מתוך כספי הזכאות

עד 1399

70,000       ש"ח

0              ש"ח

1599-1400

90,000       ש"ח

27,000      ש"ח

1799-1600

108,000     ש"ח

33,000      ש"ח

1999-1800

130,000     ש"ח

40,000      ש"ח

2199-2000

156,000     ש"ח

49,000      ש"ח

2200 ומעלה

183,000     ש"ח

58,000      ש"ח

 

הסבר לטבלה: בטור מס' 1 מוצגות מדרגות ניקוד בתחומים שונים.

בטור מס' 2 מוצג סכום כספי הזכאות במשכנתא הניתנים בתנאי ריבית מועדפים. (כזכור מקריאת הפרק, כספי הזכאות ניתנים בריבית נמוכה מזו של כספי הבנק).

בטור מס' 3 מוצג כמה מכספי הזכאות ניתנים כמענק, כלומר מתנה!

 

אם נחזור לבני הזוג בדוגמא דלעיל, הניקוד שלהם הוא 1,580 ולכן כספי הזכאות שלהם הם בסך 90,000 ש"ח, ומתוך זו ניתנים להם כמענק 27,000 ש"ח.

שים לב כי אם מספר שנות הנישואין של הזוג היה גדול בשנה אחת (4 במקום 3), הם היו מקבלים תוספת של 190 נקודות בזכאות (460 במקום 270) ועוברים למדרגה הבאה.

זכאותם היתה גדלה ל-108,000 והמענק ל-33,000.

 

מספר הערות:

נתוני הטבלה מתייחסים לזוג ששירת בצה"ל או בשירות לאומי, כאשר חודשי השירות של שני בני הזוג נספרים יחד (לא יותר מ-60 חודש בסך הכל) ככל שמספר חודשי השירות המשותפים קטן יותר, כך קטנים כספי הזכאות, המענק וההטבות.

הטבלה המוצגת היא טבלת הסיוע לרכישת דירה באיזור א', שהוא איזור המרכז והכולל בתוכו את רוב הישובים מחיפה ועד באר-שבע.

הסיוע לאיזור ב' (ירושלים וסביבותיה) הוא גבוה יותר במעט.

באזורים ג' (ישובי פיתוח) וד' (ישובי קו העימות – וחלק מישובי הגליל, הנגב והגולן) יש טבלאות סיוע המחושבות אחרת והסיוע בהם גדול יותר באופן משמעותי.

לעולים ולמשפחות חד הוריות יש הטבות זכאות נוספות שלא כלולות בטבלה דלעיל.

נושאים נוספים

Loading data ...
Coin Compare
View chart compare
View table compare
שינוי גודל פונט
ניגודיות