סיכום הפרק הפנסיוני

השוואה בין המסלולים השונים

הגיע רגע האמת.

לסיכום פרק מייגע זה נציג השוואה בין אפיקי הפנסיה שהוצגו כאן.

אנו ממליצים בכל מקרה, לאחר קריאת הפרק הזה, לפנות לייעוץ מקצועי בתחום.

ראשית, כדי לדעת מה מצבך הנוכחי: באיזה מסלול אתה נמצא? מה היו הביצועים שלו עד היום?

שנית, כדי לדעת איך אפשר לשפר את המצב הקיים: האם כדאי לצאת מהתכנית, להקפיא אותה, לערוך בה שינויים וכד'.

ב-99% מהמקרים יש מקום לשיפורים ושינויים, ומדובר פה ברווח של אלפי ועשרות אלפי שקלים.

 

אז איזה מסלול הכי משתלם?

לפני הכל, יש להבין שהבסיס לכל תוכנית הוא הצרכים של החוסך.

הבחירה במסלול הכדאי יותר תלויה לא מעט באופיו ובמערכת העדפותיו האינדיבידואליים של החוסך.

מה, למשל, היית אתה מעדיף: לקבל סכום חד פעמי גדול עם פרישתך, או לקבל גימלה חודשית?

האם אתה חושש שקבלת סכום גדול ב"מכה" אחת תגרום לך להתנהגות בזבזנית ולא אחראית?

האם אתה מחשיב את עצמך לאדם מתוחכם מבחינה פיננסית, שיידע להשקיע סכום חד פעמי בצורה הטובה ביותר?

מה מצבך המשפחתי? האם יש לך נכסים אחרים? ועוד שאלות משאלות שונות שהתשובות עליהן קריטיות לבחירת המסלול הנכון.

בכל זאת תפקידנו הוא, אחרי הכל, לייעץ לך, ולכן נפרוס כאן תמונה שבמגבלות המוזכרות תעזור לך לגבש את ההחלטה הנכונה.

 

קרן פנסיה מול ביטוח מנהלים

ההשוואה היא בין התוכנית היסודית של קרנות הפנסיה החדשות לבין פוליסת ביטוח מנהלים מסוג קיצבה/"עדיף" ומסוג הוני שחלוקת הפרמיה בהם היא 90% לחיסכון ו-10% לריסק.

זוהי פוליסה נפוצה (במיוחד בשנים האחרונות) המושלמת במקרה הצורך ע"י רכישת ריסק רגיל. הנחתנו היא שפוליסה שבה מרכיב הריסק גבוה יותר מ-10% מהפרמיה, אינה משתלמת מעיקרה.

כזכור, הריבית שמקבלים על הכסף המושקע בקרן פנסיה היא מובטחת ובגובה של כ-5%, בעוד שהתשואה על הכסף בביטוח מנהלים תלויה בתנודות שבבורסה: "יום עסל ויום בסל".

כשאנו באים להשוות בין הסכומים המתקבלים בשני המסלולים האלו, אנו עושים זאת על סמך תשואה חזויה של 2.5% בביטוח, כמקובל, וע"פ התחזיות שמציגות חברות הביטוח בעצמן ללקוח.

יש לזכור שישנה אפשרות שהתשואות בפועל בביטוח מנהלים תהיינה גבוהות יותר והסכומים שיצטברו יהיו לפיכך גבוהים יותר.

 

איפה מקבלים יותר?

בתנאי הריבית האמורים ברור לחלוטין דבר אחד:

בקרן פנסיה מקבלים יותר כסף.

אותו אדם שנכנס לאחד מהמסלולים באותו גיל ומבטח את אותו סכום של שכר יקבל כקיצבה חודשית בקרן פנסיה סכום שגבוה עד כדי פי שתיים (תלוי מאוד באחוז החיסכון בפרמיה) מזה שיקבל בביטוח מסוג קיצבה ("עדיף" לסוגיו).

ביחס למסלול "הוני" ההשוואה לא פשוטה כל כך, כי מדובר בסכום חד פעמי בעוד שבקרן פנסיה מקבלים קיצבה. אבל אם נתרגם את גובה הסכום שמקבלים ב"הוני" לגובה שווה ערך של קיצבה חודשית (זה אפשרי) שוב נראה שהסכום המקביל בקרן פנסיה גדול יותר, אם כי בפחות מאשר ביחס לפוליסת קיצבה שהונפקה לפני יוני 2001, ובאותו שיעור כמו מול פוליסת קיצבה שהונפקה לאחר יוני הנ"ל.

 

מה עם ביטוח למקרה מוות (הריסק)?

תכופות נשמעת הטענה, שאולי הפנסיה החודשית בקרן פנסיה גבוהה מזו של ביטוח מנהלים, אבל בביטוח מנהלים אנו רוכשים לעצמנו כיסוי כספי משמעותי למקרה מוות בדמות החלק המופנה לקניית הריסק, וזה איננו דבר קל ערך.

ובכן רבותיי, גם בקרן פנסיה אנו רוכשים כיסוי למקרה מוות! בל נשכח שחלק מהזכויות בקרן פנסיה היא פנסיית שאירים המשולמת כקיצבה לבני משפחת הנפטר.

ולא זו בלבד, קרנות הפנסיה רוכשות בחלק מהפרמיה שלנו ביטוח ריסק זול ויעיל יותר מזה הנרכש בביטוח מנהלים. כי כפי שנאמר כבר קודם על החלק שאנו משלמים לריסק מועמסות הוצאות שונות של הסוכן וחברת הביטוח והוא יקר ומנופח.

לכן, כמעט תמיד, אם נשווה את פנסיית השאירים שמשלמת קרן הפנסיה לסכום הריסק בביטוח מנהלים, כשהוא מתורגם לקיצבה כדי שיהיה בר השוואה עם פנסיית השאירים, שוב ניווכח לראות שהסכום בקרן הפנסיה גבוה יותר.

בקיצור: בשל התשואה המובטחת, ועלות זולה יותר של ביטוח הריסק: קרן פנסיה משתלמת יותר מביטוח מנהלים.

 

אז למה בכלל לעשות ביטוח מנהלים?

ישאל השואל: אם הכל ורוד כל כך בקרן הפנסיה, למה בכלל צריך ביטוחי מנהלים?

מסוכני ביטוח תשמע בדר"כ כי לביטוח מנהלים יש בכל זאת כמה יתרונות:

 1. "חוזה מול תקנון": קרנות הפנסיה מתנהלות ע"פ תקנון, פוליסה היא חוזה בין המבוטח לחברת הביטוח.
  יכול להיווצר מצב בו ייקלעו הקרנות לבעיות כספיות ואז הן יקבלו אישור לפגוע באי אילו זכויות של עמיתים כדי לפצות על ההפסדים, משום שאחרת לא יוכלו לעמוד בהתחייבויותיהם לעמיתים.
  בביטוח מנהלים לעומת זאת החוזה מחייב לנצח. אי אפשר לשנות תנאים גם אם יתהפך העולם.
  זה נכון, ורק לגבי פוליסות שיצאו לפני יוני 2001, אבל האם זה משמעותי בחשבון הכולל?
  קיים אמנם סיכוי שהמדינה תאשר לקרנות לבצע הרעה בתנאי העמיתים, אך כדי שזה יקרה צריכות הקרנות להגיע למצב פיננסי קטסטרופלי ביותר והצעד הזה כרוך בעימות עם ההסתדרות וארגונים אחרים, ובקיצור הסבירות להתרחשות דרמטית כזו היא נמוכה.
  בכל מקרה, הסיכוי הנמוך הזה לא מצדיק את ההפרשים המשמעותיים בין הסכומים שמשלמת קרן הפנסיה לאלו המשולמים ע"י חברות הביטוח.
 2. "בביטוח מנהלים יש אפשרות להשיג בשוק ההון תשואות טובות יותר מהמובטח בקרן פנסיה":
  כבר הסכמנו לכך למעלה אבל מה הסבירות לכך?
  מחישוב פשוט עולה, כי כדי להשיג תשואה גבוהה מזו של קרן הפנסיה, על חברת הביטוח להשיג בממוצע מדי שנה תשואה ברוטו של כ-7% בשנה.
  זו רבותיי משימה לא פשוטה בכלל! והסבירות לכך היא, לכן, לא גבוהה.
 3. "בביטוח מנהלים נשמרות יותר זכויות למי שרוצה להקפיא תשלומים או למשוך את הכסף":
  הכוונה היא שמי שרוצה לפדות את הפוליסה (מדובר רק אחרי שנתיים לפחות של תשלומים סדירים) יזכה לערכי פידיון גבוהים יותר בביטוח מאשר בקרן פנסיה – כלומר יקבל אחוז גבוה יותר מהכסף.
  גם אם לא מושכים את הכסף אלא מקפיאים תשלומים: "סילוק" פוליסה, התנאים בביטוח מנהלים טובים יותר מבחינת ריבית לה זכאים, וזכויות להמשך אם רוצים לחדש את התשלומים בשלב מסויים.
  באופן כללי זוהי אמירה נכונה, בתנאי שהפוליסה שלנו היא "יעילה" כלומר חלק הריסק בה הוא לא גדול, ולפי הערכתנו, כאמור, "גדול" הוא מעל 10 אחוזים מהפרמיה.
  הנה לכם עוד דוגמא לחשיבות השיקולים והמציאות האינדיבידואליים של המבוטח.
  אם טבע עבודתך הוא כזה שיש סיכוי טוב להפסקת תשלומים במהלך חיי התכנית הפנסיונית: למשל עבודה בחו"ל, עבודות בעלות אופי לא קבוע ומזדמן וכו', הרי שיש יתרון לביטוח מנהלים על פני קרן פנסיה. לעומת זאת, אדם בעל אורך רוח המתמיד בחיסכון, והרי זאת מטרתו של כל האפיק הזה: חסוך עכשיו כדי שתוכל להתקיים בכבוד, יקצור פירות טובים יותר בקרן פנסיה.

 

היתרון המשמעותי במסלול ביטוח המנהלים

בודאי גם אתה חש שרשימת היתרונות דלעיל לא מרשימה מספיק, ואם כן חזרנו לשאלה הקודמת: למה שנעשה בכלל ביטוח מנהלים?

יש לזכור, כי מי שמעוניין לקבל עם הגיעו לגיל פרישה סכום גדול באופן חד פעמי, לנהל אותו כראות עיניו, למשל: להשקיעו בתוכניות חיסכון של 10-5 שנים, ולא לחכות שכספו יוחזר לו בצורת קיצבאות עד יום מותו, יכול לקבל את מבוקשו רק דרך רכישת פוליסת ביטוח מסוג "הוני".

גם בקרן פנסיה יש אופציה לקבלת סכום חד פעמי: "היוון", אך רק על חלק קטן מאוד מהכסף שעומד לזכותך, וזה גם חייב במס.

ההחלטה על העדפה כזו תלויה לחלוטין באופיו של האדם.

מי שלא "סומך" על עצמו, וחושש שיתפתה לבזבז את כספי הפנסיה שלו או מי שאינו מצוי ברזי הניהול הפיננסי (ואין לו מי שיעשה זאת במקומו) ראוי לו שיעדיף פנסיה חודשית.

אולם, כפי שהוסבר לעיל, יש לדעת שפוליסה הונית היא כדאית רק אם השכר המבוטח בה אינו עולה על 9,300 ש"ח, כי כזכור, מעל סכום זה אין הטבות מס והעניין הופך ללא כדאי.

 

מה עם פוליסות מסוג קיצבה/עדיף?

מובן אם כן, מדוע יש מקום לפוליסה הונית.

קבלת סכום הפנסיה ב"מכה" וניהול נבון שלו יכול להניב תשואה טובה יותר וסכומים גדולים יותר אפילו מאשר בקרן פנסיה.

אבל מה עם פוליסות קיצבה? מה היתרון שלהם על קרן פנסיה?

ובכן, בסיכומו של דבר אם מדובר באדם המעדיף לקבל את הפנסיה שלו בצורת קיצבה אין לפוליסת קיצבה מה להציע לו!

עם זאת, ייתכן מצב שבו כדאי להשתמש באפיק זה.

היות והבטחת התשואה בקרן פנסיה היא רק עד תקרת שכר של כ-14,000 (פעמיים השכר הממוצע במשק, ערך שמשתנה עם הזמן) מומלץ למי שמרוויח סכום גבוה יותר ומעוניין לקבל פנסיה בצורת קיצבה, לבטח את יתרת השכר שמעל 14,000 בפוליסת קיצבה.

 

מה לגבי קופות הגמל?

מסיכומו של הפרק הקודם עולה, כי היתרון הבולט היחידי של ביטוח מנהלים הוא באופציה ההונית.

בקרן פנסיה יש אפשרות תיאורטית להיוון (להסב חלק מהקיצבאות העתידיות לתשלום חד פעמי), אך מדובר בסכום קטן ובאופציה לא משתלמת.

בואו נשווה אם כן בין האופציה ההונית בביטוח מנהלים לאופציה ההונית השנייה בחיסכון הפנסיוני: קופות הגמל.

 

מה בדיוק אנחנו משווים?

כזכור לך בוודאי, השקעה בקופת גמל היא לחיסכון בלבד.

היא לא מקנה שום כיסוי ביטוחי למקרה מוות או נכות.

לכן, כדי שההשוואה תהיה רלוונטית נציג כחלופה לביטוח המנהלים שילוב

של הפקדה בקופת גמל ורכישה פרטית של ביטוח ריסק "רגיל" בסכום בו אנו מעוניינים.

כמו כן, ניתן לרכוש פוליסה לכיסוי אובדן כושר עבודה באופן פרטי, וגם כאן העלות תהיה נמוכה יותר מאשר רכישת פוליסה כזו דרך ביטוח המנהלים.

השכר הרלוונטי: היות ושתי האלטרנטיבות כאן הם הוניות, יש לזכור כי כל העיסוק שלנו בהן הוא רק לגבי שכר מבוטח (גם השקעה בקופת גמל היא "ביטוח פנסיוני") של עד 9,300 ש"ח לחודש, מעבר לכך כמובן אין הטבות מס, וההפרשה לאחד משני האפיקים תהיה חייבת במס השולי.

התשואה על כספנו: בשני המסלולים האמורים אין הבטחת תשואה.

בעצם, קופות הגמל וחברות הביטוח משקיעות את כספנו בערך באותם אפיקים בורסאיים.

לפיכך, ההנחה היא שהתשואות שיניבו שני האפיקים תהיינה דומות.

עלות הביטוח: קניית הריסק החיצוני זולה יותר מאשר קניית הריסק דרך פוליסת ביטוח מנהלים הונית.

זה יתרון משמעותי של אופציית השילוב: "קופת גמל וריסק חיצוני". גם אם התשואה של מרכיב החיסכון בפוליסה גבוהה מעט יותר מזו המושגת בקופת הגמל, הרי שיוקר הריסק בפוליסה מקזז את התשואה העודפת.

בכסף שחסכת ע"י קניית אותו סכום ריסק במחיר זול יותר, תוכל להשתמש לחיסכון גדול יותר.

גמישות: מה לגבי אפשרויות לשינוי במהלך חיי התוכנית? אפשרויות יציאה, וכד'?

כאמור, יוצאות חברות הביטוח בתוכניות "פרופיל אישי" בו המבוטח בוחר בין כמה מסלולי השקעה. אפשרות כזו קיימת גם בקופות גמל, וניתן להחליף בין קופות שונות תוך כדי תקופת ההשקעה מבלי לאבד זכויות.

בנוסף, הקפאת תשלומים לקופת גמל מסיבה כלשהי אינה גוררת קנסות או הקפאת זכויות ואובדן ריבית על כספי החיסכון, ואילו בביטוח מנהלים ההקפאה בשלבים מוקדמים כרוכה בהפסד ריבית.

ביטוח הריסק בשני האפיקים מותנה בתשלום שוטף של הפרמיות.

לגבי אפשרויות יציאה: האפיקים די דומים בתנאים לשכיר: יש תשלום מס של 35% בשני מקרי המשיכה, אלא שבקופת גמל השכיר זכאי למשוך את כל כספו, ובביטוח מנהלים הוא מקבל ערך פדיון נמוך יותר ממה שנצבר לזכות וזה יתרון נוסף של קופת גמל.

גם כספי העצמאי נזילים יותר באופן מובהק בקופת גמל, שכן אפשר למשכם אחרי 15 שנה, או בגיל פרישה (אם גיל זה מגיע לפני תום 15 שנה).

 

סיכום

למי שמעדיף מלכתחילה מסלול פנסיוני "הוני" בו ניתן לקבל את כל הכסף עם ההגעה לגיל הפרישה, עדיף לפנות למסלול משולב של חיסכון בקופת גמל ורכישת ריסק עצמאית.

השורה התחתונה!

המסקנות הסופיות הן כדלהלן:

קרן פנסיה: היא האופציה המועדפת למי שרוצה לקבל בעת זיקנתו קיצבה חודשית.

קופות הגמל: בשילוב עם קניית ביטוחים באופן עצמאי כנגד מקרה מוות ואובדן כושר עבודה, זו האופציה העדיפה למי שמעוניין לקבל את כספו ב"מכה" אחת עם הפרישה.

ביטוח מנהלים: זהו האפיק הכי פחות משתלם. יש לו זכות קיום רק בשילוב פנסיוני במשכורות גבוהות יחסית, משיקולי מס.

 

שילוב פנסיוני

מכאן אנו מגיעים לעניין נוסף והוא רלוונטי למי שמרוויח סכומים גבוהים במיוחד.

מי שמרוויח משכורות באיזור 20,000 ש"ח בחודש ומעלה, צריך ליצור שילוב של תוכניות פנסיה כדי להגיע לרווח מקסימלי ולהימנע מתשלום מס מיותר. כמובן שחובה עליו להיעזר ביועץ פנסיוני, כי הסכומים העומדים על הפרק הם גבוהים מאוד, אבל הנה בכל זאת הצעה הגיונית ומשתלמת לשילוב כזה: השכר 30,000 ש"ח בחודש.

9,300 ש"ח מהשכר להשקיע בקופת גמל – סכום מקסימלי הזכאי לפטור ממס.

14,000 מהשכר לבטח בקרן פנסיה – סכום מקסימלי הנהנה מתשואה מובטחת היתרה = 4,700 לבטח בפוליסת קיצבה.

יש לזכור גם שיש גבול עליון לשכר שזכאי להטבות מס בביטוח פנסיוני והוא – נכון ליום הוצאת הספר – כ-37,000 ש"ח בחודש.

 

איך עוברים מתכנית אחת לאחרת?

אם החלטת בעקבות קריאת הפרק להחליף תכנית פנסיונית, או, לחילופין, אם עברת מקום עבודה, יש להתייעץ עם מומחה כדי לבצע את המעבר בצורה חלקה, ולצמצם את העלויות הכרוכות בכך (אובדן ריבית וזכויות) למינימום.

נושאים נוספים

Loading data ...
Coin Compare
View chart compare
View table compare
שינוי גודל פונט
ניגודיות