קרן השתלמות

קרנות ההשתלמות אינן אפיק חיסכון פנסיוני, אך הן חלק ממערך קופות הגמל בישראל (משקלן הוא כרבע מסך נכסי קופות הגמל) והן מהוות אפיק חיסכון עם הטבות מס נאות. לפיכך כללנו אותם בחלק זה, למרות שהן שונות במהותן מאפיקי החיסכון הפנסיוני שנידונו בפרק זה.

הקרנות הוקמו לכתחילה כדי לצבור כספים לצורכי השתלמות מקצועית, אך כיום משתמשים בהם בעיקר כהטבת שכר הפטורה מתשלום מס: יותר "קרנות" ופחות "השתלמות".

 

מהן ההטבות בקרן השתלמות?

הפרשות שכיר

במקרה של שכיר ההפרשות לקרן ההשתלמות מהוות בעצם הטבת שכר הפטורה ממס לפי הכללים הבאים:

הפרשות המעביד עד לגובה 7.5% מהשכר, פטורות ממס לגבי העובד ומהוות הוצאה מוכרת למעביד.

הפרשות העובד מוגבלות לגובה של 2.5% מהשכר, ואז הם פטורות ממס גם כן.

שים לב! גובה הפרשת המעביד לא חייבת להיות 7.5%, זוהי רק ההפרשה המקסימלית הפטורה ממס. בפועל גובה הפרשות המעביד תלויה במדיניות במקום העבודה: בדר"כ מדובר על 2.5%, 5% או 7.5% שמפריש המעביד והמותנים בהפרשה מקבילה של העובד בגובה 2.5% מהשכר.

להפרשה זו יש מגבלות תקרה: האחת היא, כאמור לעיל, שסך כל ההפרשה לקרן השתלמות לא תהיה גבוהה יותר מ-10% מהשכר, והשניה היא תקרת השכר לצורך ההפרשות, שמעודכנת מידי פעם, וכיום עומדת על שכר של כ-15,500 ש"ח לחודש.

כל עוד לא עוברים את התקרות האלו, יש מבחינת השכיר פטור ממס על הכסף המופרש, ולמעביד זה נחשב כהוצאה מוכרת.

דוגמא: ניקח למשל שכיר בעל משכורת של 5,000 ש"ח.

ההפרשה המקסימלית לקרן השתלמות במקרה זה יכולה להיות:

7.5% מהשכר שהם 375 ש"ח: הפרשת המעביד לקרן.

2.5% מהשכר שהם 125 ש"ח: הפרשת העובד לקרן.

סה"כ קיבל השכיר תוספת למשכורת בגובה של 500 ש"ח כל חודש (שהם 10% מהשכר: הפרשותיו+הפרשות המעביד) עליה הוא אינו חייב במס והוא יוכל למשוך אותה לאחר מספר שנים, לאחר שצברה תשואה בקרן בה הושקעה, ולהשתמש בה כרצונו.

דוגמא לתקרת השכר המוכרת: עובד שמרוויח 20,000 ש"ח לחודש, יוכל לבצע הפרשות לקרן השתלמות רק ביחס ל-15,500 ש"ח, שזו בערך התקרה כיום, משכרו. כלומר הסכום המקסימלי ממנו יוכל העובד ליהנות מפטור ממס, באמצעות הפרשות לקרן השתלמות, הוא: 10%´15,500=1,550 ש"ח בחודש.

 

קרן השתלמות לעצמאי

לגבי עצמאי הרוצה להפריש לעצמו כספים לקרן השתלמות וליהנות מהטבות המס יש חישוב שונה.

תקרת ההכנסה המוכרת היא בגובה של 199,000 ש"ח לשנה (ולא לפי חישוב חודשי).

חישוב האחוז מתוך ההכנסה, בו מכיר מס הכנסה כהוצאה מוכרת הוא שונה. מקסימום ההכרה כניכוי לעצמאי היא 4.5% מהכנסתו (במגבלות התקרה) בתנאי שהעצמאי הפריש לקרן 7% מהכנסתו.

דוגמא: עצמאי שהכנסתו השנתית הייתה 250,000 ש"ח, ההטבה המקסימלית ממנה הוא יכול ליהנות במסלול של קרן השתלמות היא:

ראשית עליו להפריש 7% מ-199,000 ש"ח = 13,930 לשנה אל קרן ההשתלמות (אין טעם להפריש 7% מכל ההכנסה כי ההפרש בין התקרה ל-250,000 שהשתכר בפועל, לא יוכר לו כניכוי).

מתוך הפרשה זו: ה-13,930, כאמור, יוכרו לו 8,955 ש"ח שהם: 4.5% 199,000, כהוצאה מוכרת וסכום זה ינוכה מהכנסתו החייבת במס.

 

מתי אפשר למשוך את הכסף מקרן ההשתלמות?

משיכה לצורך השתלמות מקצועית אפשרית לאחר שלוש שנים מההפקדה. משיכה לצורך שאינו השתלמות מקצועית אפשרית לאחר שש שנים.

מי שהגיע לגיל פרישה (65 לגבר, ו-60 לאישה), רשאי למשוך את הכסף מהקרן לאחר שלוש שנים מתחילת ההפקדה, גם לא לצורך השתלמות. בחשבון של אדם שנפטר אפשר למשוך את הכסף מייד לאחר הפטירה.

נושאים נוספים

Loading data ...
Coin Compare
View chart compare
View table compare
שינוי גודל פונט
ניגודיות