קרנות נאמנות

קרנות נאמנות

רקע

עד עכשיו דיברנו על אפיקי השקעה: פקדונות, ותכניות חיסכון, בהם התשואה מובטחת וקבועה.
היות ובחיים אין ארוחות חינם, הרי שתמורת השקט הנפשי והביטחון הנובעים מהעובדה שכספנו מניב תשואה קבועה וידועה מראש, "שילמנו" בתשואות לא גבוהות במיוחד.
בעת כתיבת שורות אלו, למשל, התשואה על אפיקים כאלו היא באיזור ה-4 אחוזים לשנה.
הכלל החשוב ביותר בתורת המימון הוא שהסיכוי לרווח תלוי ברמת הסיכון. מי שמוכן להיחשף לסיכון גבוה יותר, כלומר להשקיע את כספו באפיקים לא "בטוחים", כשהבורסה היא דוגמא טובה לכך, יכול להגיע לרווחים גבוהים בהרבה.
החיים הם אפילו מורכבים יותר.
בנוסף לעובדה שהשקעה בשוק ההון ההפכפך היא לא בטוחה מעצם טיבה: אף אחד לא יכול לנבא בדיוק איך יתנהג השוק בשנה הבאה, למשל, היא גם דורשת מיומנות מקצועית גבוהה בניהול השוטף שלה: גם בפעולות טכניות של קנייה ומכירה, וגם בטביעת עין של מומחה לגבי השקעות "טובות". מה יעשה אדם שמוכן להיחשף לתנודות בשוק ההון כדי להשיג תשואות גבוהות, אבל פשוט חושש מהעובדה שאין לו מושג איך לנהל השקעה בבורסה? לשם כך קיימות בעולם קרנות נאמנות.
קרן נאמנות היא מעין שותפות המיועדת לנהל באופן מקצועי את כספי שותפיה. את הקרן מייסד מנהל השקעות מקצועי המשמש כמנהלה. השקעה בקרן פותרת את בעייתו של אותו אדם שהוזכר לעיל: הוא ישקיע את כספו בקרן והיא תנהל את הכסף למענו בצורה מקצועית בשוק ההון. כל מי שמשקיע בקרן – וכל אחד יכול – הופך להיות שותף בה. מנהל הקרן גובה עבור שרותיו עמלת ניהול.
קרנות נאמנות הן היום כלי השקעה פופולרי מאוד ומומלץ הן בעולם והן בישראל. הפופולריות נובעת ממספר יתרונות שהקרנות מעניקות, במיוחד למשקיעים חסרי רקע בתחום ההשקעות.

היתרונות הבולטים הם:

 1. ניהול מקצועי.
 2. פיקוח מלא על כספי הקרן ומנהלי הקרן.
 3. זכויות שוות לכל אחד ממשקיעי הקרן.
 4. עמלת ניהול ו"שיעור הוספה" (= דמי כניסה) ברמה סבירה.
 5. מבצעי הוזלות למצטרפים חדשים.
 6. מגוון אפיקי השקעה.
 7. נזילות מלאה של כספך.
 8. מידע יומי בעיתונות על הישגי הקרנות.

 

 1. ניהול מקצועי
  רוב הקרנות מנוהלות בידי צוות מקצועי ומנוסה בעל מודעות רבה להצלחתן.
 2. פיקוח מלא על הכסף ומנהלי הקרנות
  כספי הקרנות, לרבות הקרנות שאינן שייכות לבנקים, מופקדים בבנק כלשהו. הבנק אחראי על הכסף!
  כל קרן חייבת למנות נאמן שהוא בדר"כ בנק או משרד גדול של רואי חשבון. תפקיד הנאמן להשגיח שמנהל הקרן פועל על פי החוקים והנהלים.
  קרן מחויבת בדיווחים שוטפים לרשות לניירות ערך, לבורסה ולרשויות נוספות.
  לכל קרן מתמנה מועצת מנהלים שחלק מחבריה הם אנשי ציבור מהענף.
  כל קרן חייבת לפרסם מידי שנה תשקיף שבו מצוין כל המידע הרלוונטי הדרוש למשקיע בקרן. התשקיף מבוקר ע"י הרשות לניירות ערך, והנתונים הכספיים ע"י רואה חשבון.    
 3. זכויות שוות לכל אחד ממשקיעי הקרן
  לקרן מצטרפים באמצעות רכישת "יחידת השתתפות". המחיר של כל אחת מיחידת ההשתתפות זהה (המחיר נקבע עפ"י נוסחא מתמטית פשוטה ידועה מראש).
  מחיר יחידת השתתפות משתנה מדי יום בהתאם לשינוי בשווי מחירי ניירות הערך שבבעלות קרן הנאמנות.
  המחיר הזהה נובע מכך שרווחי הקרן (או הפסדיה) מתחלקים בצורה שווה בין כל יחידות ההשתתפות.
 4. עמלת ניהול ו"שיעור הוספה" ברמה סבירה
  עמלות ניהול: הקרנות גובות עבור ניהול כספי הקרן, עמלת ניהול שנתיות שנעה בדר"כ בין 3% ו-3% משווי נכסי הקרן. מדי שבוע הקרן גובה את החלק היחסי של העמלה.
  קרנות המתמחות במניות גובות בד"כ עמלות ניהול גבוהות יותר מקרנות המתמחות באגרות חוב של מדינת ישראל.
  "שיעור הוספה": "שיעור הוספה" הוא מעין "דמי כניסה" המתווספים למחיר היחידה. בדר"כ "שיעור ההוספה" נע בין 1%-0% ממחיר היחידה.
 5. מבצעי הוזלות למצטרפים חדשים
  מפעם לפעם הקרנות יוצאות במבצעי הנחות לגבי "שיעור ההוספה". במסגרת המבצעים עשוי "שיעור ההוספה" לרדת ל-50% ויותר משיעורו הרגיל.
 6. מגוון אפיקי השקעה
  כל קרן מחויבת להצהיר בתשקיף באלו אפיקי השקעה היא מעונינת להתמקד. יש כיום 16 קבוצות.
  גמישות: מנהל הקרן רשאי להשקיע בכל אפיק עפ"י שיקול דעתו.
  מניות כללי: מתמקדת במניות.
  מניות ת"א 25: מתמקדת ב-25 המניות הגדולות ביותר בבורסה (נקראות מניות מעו"ף).
  מניות ת"א 75/100: מתמקדת ב-75 או ב-100 המניות הגדולות בבורסה (בהתאם למצוין בה).
  מניות יתר: מתמקדת במניות של חברות קטנות (המניות שאינן נכללות ב-100 המניות הגדולות).
  מניות לפי ענפים: מתמקדת במניות בתחום מסוים. למשל בתחום ההייטק או בתחום הנדל"ן.
  אופציות: מתמקדת באופציות.
  ישראליות בחו"ל/הייטק: מתמקדת במניות ישראליות הנסחרות בחו"ל.
  אג"ח מדינה: מתמקדת באגרות חוב שהונפקו ע"י מדינת ישראל.
  אג"ח כללי: מתמקדת באגרות חוב מכל סוג.
  אג"ח חברות ואג"ח להמרה: מתמקדת באגרות חוב שהונפקו ע"י חברות וגופים פרטיים.
  חו"ל ותושבי חו"ל: מתמקדת בני"ע הנסחרים בבורסות בחו"ל – מיועד בעיקר לתושבים זרים.
  מט"ח מקומי: מתמקדת במט"ח ו/או בצמודי מט"ח.
  מעורבות: מתמקדת במספר מוגבל של אפיקים.
  שקלים וכספים: מתמקדת באגרות חוב שקליות שאינן צמודות למדד כלשהו.
  קרנות מגן: מתמקדת באגרות חוב שקליות, בתוספת הגנה כלשהי בפני פיחות.
 7. נזילות מלאה של כספך
  אם אתה זקוק לכסף או לא מרוצה מביצועי הקרן, אתה יכול למכור ("לפדות") את יחידות ההשתתפות שבבעלותך, כולן או חלקן, בכל יום שבו מתקיים מסחר בבורסה (למעט חריגים).
 8. מידע יומי בעיתונות על הישגי הקרנות
  לאחר כל יום מסחר בבורסה מתפרסמת בעיתון טבלה, כדוגמת טבלה A בעמ' 46, שבה נקובים מחירי יחידות ההשתתפות בכל אחת מהקרנות. לצידם מתפרסמים נתונים נוספים לגבי ביצועי הקרנות בתקופות קודמות.
  הקרנות בטבלה A מסודרות בקבוצות ע"פ התמקדותן. בכל קבוצה מסודרות הקרנות לפי א"ב.

כיצד לקרוא את טבלה A

טור קרן: שם הקרן
טור מנהל הקרן
טורים מחיר קנייה ומחיר פדיון:
(=מחיר מכירה) של יחידת השתתפות בקרן. המחיר נקוב באגורות.
הפער בין מחיר הקנייה ומחיר הפדיון נובע מ:
 1. "שיעור הוספה".
 2. עמלות קנייה ומכירה של ני"ע (שכן צריך לקנות ני"ע למצטרפים החדשים ולמכור ני"ע לפודים את יחידות ההשתתפות).
טור 4 תשואה ב-%, היום: הטור מציין כמה הרווחת (או הפסדת) ב%-היום. (יום א' 17/6/2001). סימן (-) מצין הפסד.
טור 5 תשואה ב-%, החודש: הטור מציין כמה הרווחת (או הפסדת) מתחילת החודש עד היום.
טור 6 תשואה ב-%, השנה: הטור מציין כמה הרווחת (או הפסדת) מתחילת השנה עד היום.
חישוב התשואות בטורים מתבססים על מחירי הפדיון היום לעומת מחירי הפדיון שנרשמו אתמול, בסוף חודש קודם ובסוף שנה שעברה, בהתאמה.

 

כוכביות

בטורים 5 ו-6 מתלווה כוכבית לצד התשואה של הקרן המצטיינת בכל קבוצה.

 • שים לב! תוצאות העבר אינן בהכרח אינדיקטור לרווחיות העתידית של הקרן, במיוחד תוצאות המתבססות על פרק זמן קצר של מספר חודשים.

על מנת לבחון את יכולתו של מנהל הקרן, עדיף להערכתנו לבחון את ביצועיו ב-3 וב-5 השנים האחרונות.

 

בחלק מהעיתונים טבלת הקרנות מוצגת במתכונת מורחבת יותר כדוגמת טבלה B

 טבלה B

שם הקרן

סיווג משני

מנהל הקרן

מחיר קניה מירבי

מחיר פדיון

השינוי היומי בנק'

השינוי היומי ב-%

סטיית תקן

תשואה מתחילת החודש

תשואה מתחילת 2001

תשואה מתחילת 2000

תשואה מתחילת 1999

תשואה ממוצעת 00'-96'

עמלת* רכישה ב-%

עמלת ניהול ב-%

נכסים במיל' ש"ח

הרכב הקרן באחוזים

צמ' מדד

צמ' מט"ח

מניות ואופ'

אג"ח להמרה

ש"ח

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

 – גמישות –

אגוד גמישה

גמש

אגוד

205.16

204.23

-0.25

-0.12

7.16

+0.23

-17.52

-12.1

54.9

0.46

2.85

20.5

0

1

77

0

22

אוורגרין גמישה (4)

גמש

אוורגרין

111.73

110.88

+0.45

+0.41

7.75

-3.94

-21.19

-23.6

53.0

11.06

0.77

3.30

3.8

0

0

99

0

1

אוצר גמישה

גמש

אוצרית

100.82

99.18

+0.03

+0.03

7.67

-0.33

-20.84

-23.6

53.5

11.05

1.65

2.40

4.7

0

0

85

0

15

אחריות גמישה

גמש

אחריות

665.14

654.26

+0.38

+0.06

4.29

+2.05

-8.45

3.2

48.7

13.14

1.66

4.00

2.9

0

10

65

0

25

אילנות גמישה

גמש

אילנות דיסקונט

302.57

297.54

-0.04

-0.01

7.39

+3.86

-10.54

-17.9

61.7

12.35

1.69

2.10

19.8

0

0

58

0

42

אילנות טכנית

גמש

אילנות דיסקונט

197.44

194.16

-0.74

-0.38

6.83

+1.76

-14.39

12.7

69.5

10.63

1.69

3.60

7.9

0

0

29

0

71

אילנות תדהר

גמש

אילנות דיסקונט

3940.19

3920.36

-20.52

-0.52

7.80

+3.61

-13.13

-7.5

46.3

13.37

0.51

2.60

53.5

0

0

80

0

20

אינווסטק גמישה

גמש

אינווסטק כללי

1011.75

1001.61

-5.13

-0.51

8.33

+1.22

-21.88

-31.3

62.6

6.37

1.01

2.10

4.1

1

0

84

2

13

איפקס גמישה

גמש

איפקס שיא

238.84

237.21

+1.62

+0.69

4.23

+1.57

-3.68

-8.6

40.9

17.01

0.69

3.60

31.7

0

0

44

0

56

אלומות אפשרית

גמש

אלומות

81.96

80.65

-0.11

-0.14

4.20

+0.36

-7.03

1.62

3.00

2.6

58

4

23

44

11

אנליסט גמישה

גמש

אנליסט

1110.86

1086.78

-3.05

-0.28

5.34

-1.25

-11.24

-4.7

58.0

18.09

2.22

3.90

75.3

1

0

96

2

1

אפיקים גמישה (4)

גמש

אפיקים

290.64

290.17

+0.24

+0.09

3.45

-0.48

-8.11

-3.5

55.0

17.55

0.16

3.70

19.5

1

21

25

33

20

אפסילון גמישה (4)

גמש

אפסילון

210.35

209.93

+2.76

+1.33

5.82

+1.21

-11.50

-4.3

54.6

16.80

0.20

2.60

14.5

0

0

57

2

41

ארכימדס (4)

גמש

מירית

53.26

52.24

+0.69

+1.34

9.61

+1.85

-36.02

-42.8

44.4

-3.87

1.95

3.40

1.3

0

0

83

0

17

בלוך רוטשטיין גמ' (4)

גמש

בלוך רוטשטיין

302.43

296.68

+0.14

+0.05

5.87

-0.34

-23.89

-14.4

102.7

23.82

1.94

3.00

68.5

0

0

48

0

52

דיקלה מוקד

גמש

דיקלה

3576.00

3550.90

-15.73

-0.44

9.16

-1.17

-21.02

-9.8

47.7

11.46

0.71

2.10

48.3

0

0

81

0

19

דיקלה מירב

גמש

דיקלה

208.90

207.46

-0.98

-0.47

8.75

-1.11

-20.94

-16.5

71.7

15.55

0.69

1.60

20.9

0

0

74

0

26

דש גמישה

גמש

דש

204.43

200.49

-0.45

-0.22

5.69

-1.33

-15.10

-8.5

57.7

12.77

1.97

2.90

19.4

3

0

77

10

10

יסודות

גמש

מוריץ-טוכלר

3855.80

3791.47

-1.23

-0.03

5.08

-2.09

-12.64

-15.7

64.1

13.10

1.70

3.93

21.8

0

0

94

0

6

כוון גמישה

גמש

כוון

96.53

95.79

-0.75

-0.78

9.36

-3.50

-37.08

-38.0

107.5

0.77

3.90

21.3

0

0

99

0

1

להק-גמישה

גמש

להק

831.34

817.31

-1.76

-0.21

5.81

-1.82

-14.80

-17.4

55.0

11.18

1.72

2.07

55.3

0

5

74

2

19

למשקיע (4)

גמש

למשקיע

558.10

550.07

+2.25

+0.41

3.77

-0.85

-5.91

8.8

5.0

6.77

1.46

3.70

5.2

0

0

59

0

41

מודלים תעוזה

גמש

מודלים

109.28

108.66

+0.07

+0.06

7.18

+2.70

-14.74

-12.3

44.1

0.57

3.00

15.4

0

0

80

0

20

מיטב גמישה

גמש

מיטב

186.63

185.80

-0.82

-0.44

6.94

-2.76

-21.60

-27.2

82.1

12.82

0.45

3.75

12.7

0

3

86

3

8

מנורה גאון אדר גמישה

גמש

מנורה גאון

118.37

117.03

+0.07

+0.06

5.48

+1.44

-6.91

-8.6

26.6

1.15

2.60

14.1

1

6

63

0

30

מעופים גמישה

גמש

מעופים

169.41

166.67

-0.38

-0.23

4.30

-2.33

-14.68

-11.6

76.7

1.64

3.40

15.0

0

14

58

0

28

מרכזית גמישה

גמש

מרכזית

119.15

118.91

-0.52

-0.44

3.03

+3.36

-1.43

0.2

0.20

3.00

1.9

0

0

85

0

15

מרכזית נמרצת

גמש

מרכזית

177.96

176.73

-0.75

-0.42

4.74

-0.08

-25.18

-17.4

40.0

6.82

0.70

3.00

2.0

0

0

41

0

59

נשואה זנקס גמישה

גמש

נשואה זנקס

3001.47

2996.86

-0.73

-0.02

5.72

+1.57

-12.67

-14.9

60.4

0.15

3.10

14.2

0

0

62

0

38

סולומון גמישה

גמש

סולומון

10969.59

10950.44

-22.34

-0.20

8.62

-0.76

-19.13

-29.9

50.6

1.39

0.17

3.40

1.1

0

0

90

0

10

סיגמא גמישה

גמש

סיגמא

119.56

118.34

-0.12

-0.10

8.81

* +3.92

-19.07

-5.4

57.0

9.21

0.95

2.60

6.1

0

0

100

0

0

סיון

גמש

אי.בי.אי

246.08

245.48

+2.27

+0.93

8.83

+0.72

-21.32

-13.7

37.4

13.85

0.24

3.00

24.6

0

0

98

1

1

ספנות גמישה

גמש

ספנות

141.46

139.09

-0.03

-0.02

6.45

-1.85

-18.05

-7.4

83.0

11.79

1.70

3.35

39.2

2

0

86

5

7

עמדה גמישה

גמש

עמדה-מזרחי

4115.61

4078.34

-9.68

-0.24

7.43

+0.72

-14.82

-10.8

40.5

9.27

0.91

2.20

27.1

0

0

71

1

28

פ.ק.ן סער גמישה

גמש

פ.ק.ן

254.17

253.66

+0.40

+0.16

4.92

+1.83

-8.66

-12.6

47.1

13.17

0.20

2.10

196.4

11

0

78

0

11

פיא-גמ' אגנרסיבית היובל

גמש

לאומי פיא

302.87

300.73

-1.55

-0.51

6.51

-1.67

-14.20

-17.6

80.7

15.93

0.71

2.70

98.1

0

0

92

1

7

פיא-גמישה קלע

גמש

לאומי פיא

1065.11

1054.56

-5.63

-0.53

5.15

-0.19

-11.11

-14.9

44.2

12.19

1.00

2.20

218.9

9

3

69

5

14

פסגות גמיש

גמש

פסגות

598.26

587.99

+2.99

+0.51

9.59

-2.26

-21.97

-22.1

69.4

1.75

2.20

88.0

0

0

96

0

4

פסגות מגמה

גמש

פסגות

337.67

335.16

+0.32

+0.10

8.60

-4.29

-27.18

-18.2

67.5

0.75

2.20

47.4

0

0

95

1

4

קווטרו גמישה (4)

גמש

קווטרו

90.00

89.73

-0.24

-0.27

+0.00

-10.02

0.30

3.50

7.0

0

15

41

0

44

קונטיננטל גמישה

גמש

קונטיננטל

294.80

294.11

+0.08

+0.03

5.34

+0.44

-7.08

-11.2

46.2

14.37

0.23

2.15

32.9

0

23

61

1

15

רמקו 20-גמישה

גמש

רמקו

335.32

334.99

+1.38

+0.41

2.95

+0.64

+0.95

4.9

66.9

16.58

0.10

2.80

21.7

0

0

9

0

91

תמיר פישמן גמישה (4)

גמש

תמיר פישמן

107.60

105.89

+0.44

+0.42

+1.95

* +2.65

1.61

3.70

5.0

0

0

28

0

72

כיצד לקרוא את טבלה B

טור 1: שם הקרן.
טור 2: קיצור תחום ההתמחות של הקרן. גמש = גמישה. מכל = מניות כללי וכד'.
טור 3: שם החברה המנהלת את הקרן.
טור 4: מחיר הקנייה של יחידת השתתפות בקרן. המחיר נקוב באגורות.
טור 5: מחיר הפדיון של יחידת השתתפות בקרן. המחיר נקוב באגורות.
טור 6: השינוי היומי במחיר הפדיון, באגורות.
טור 7: השינוי היומי במחיר הפדיון, ב-%.
טור 8: סטיית התקן של הקרן. סטיית התקן היא מדד לתנודתיות הקרן.
ככל שסטיית התקן גדולה יותר, השינויים היומיים שנרשמו בתשואת הקרן היו חדים יותר.
טורים 13-9: מציגים את התשואות (= הרווחים) שהניבה הקרן בתקופות זמן שונות בהתאם למצוין בכותרת הטור.
טור 14: עמלת רכישה. מבטא את ההפרש באחוזים בין מחיר הקניה למחיר הפדיון.
טור 15: עמלת ניהול – העמלה מבוטאת ב-% מתוך נכסי הקרן על בסיס שנתי. הקרן גובה בפועל מדי שבוע את החלק היחסי של העמלה, על בסיס נכסי הקרן באותו שבוע.
טור 16: נכסים במיליוני ש"ח: שווי נכסי הקרן.
טור 17: פריט הרכב נכסי הקרן (צמ – צמודים, אופ' – אופציות, אג"ח – אגרות חוב).

 

כוכביות

בטורים 9 ו-10 מתלווה כוכבית לצד התשואה של הקרן המצטיינת בכל קבוצה. 

נושאים נוספים

Loading data ...
Coin Compare
View chart compare
View table compare
שינוי גודל פונט
ניגודיות