תנאים כללים של פוליסת הביטוח

פוליסות ביטוח נראות דומות יותר לספר קטן מאשר למסמך קומפקטי.

חשוב לזכור שהפוליסה היא חוזה בין חברת הביטוח למבוטח (זה אתה) ומה שכתוב בה מחייב לנצח ולא ניתן לשינוי באופן חד צדדי.

גם אם יישתנו בעתיד תעריפי הביטוח, חישובי לוחות תמותה או כל נתון אחר, הדבר לא ישפיע על הפוליסה הקיימת, והיא מחייבת כלשונה בעת עריכתה.

הפוליסות עמוסות בפרטי פרטים וסעיפיה מגדירים ומכסים עשרות פרטים ואפשרויות.

כמובן שאין בכוונתנו להסביר כאן כל סעיף וסעיף, אבל בכל זאת נתייחס לכמה תנאים עיקריים.


סוג הפוליסה:
בפוליסה מצויינת דרך התשלומים: הונית: כסכום חד פעמי; קיצבה: כסכום חודשי קבוע החל מגיל 65.


החלוקה בין חיסכון לריסק:
כפי שכבר הוזכר, זהו נושא עיקרי וחשוב מאין כמוהו.

בגוף הפוליסה תצויין החלוקה שקבעת אתה לגבי היחס בין מרכיב החיסכון לריסק מהפרמיה.

(זוכר? עדיף שחלק הריסק יהיה קטן כמה שיותר).

במקרה וחל גידול בשכר המבוטח, מופנה ההפרש בין השכר המבוטח שנקוב בפוליסה (שזה השכר שהיה בעת עריכת הפוליסה) לשכר הנוכחי, אוטומטית לחיסכון.

זאת, כל עוד לא הגדרת לסוכן הביטוח במפורש לנהוג אחרת, למשל לשלם חלק מסוים לריסק, או לא לבטח את החלק העודף בכלל.


פדיון וסילוק של הפוליסה:
זהו נושא שדובר בו לעיל בקיצור, וכאן המקום להרחיב.


סילוק פוליסה:
פוליסה מסולקת היא פוליסה שהפסיקו להפריש עבורה את הפרמיה החודשית.

אם כך קרה, ובתנאי שהפרמיות שולמו כסדרם במשך שנתיים לפחות, הפוליסה "מוקפאת" והכספים לא נמשכים ממנה. בפוליסה מצויינות הזכויות שנשמרות במקרה זה לטובת המבוטח, כגון הריבית שמגיעה על הכספים שהיו בפוליסה לפני ההקפאה/סילוק.

זכויות אלה יהיו משופרות יותר ככל ששולמו יותר תשלומים במהלך חיי הפוליסה.


פדיון פוליסה:
כאן הכוונה למשיכת הכספים מהתוכנית.

המבוטח זכאי למשוך כספים מהפוליסה אם עברו שנתיים לפחות של תשלומים סדירים לטובתה.

בפוליסה מצויינים ערכי פדיון של פוליסה התלויים בוותק הפוליסה בעת משיכת הכספים.

ערך פדיון הוא הסכום באחוזים מסך כספי התגמולים שבפוליסה המגיע למושך.

בשנים הראשונות (חמש או עשר, תלוי במועד עריכת הפוליסה), הוא תמיד נמוך יותר ממאה אחוז מהסכום הכולל, אך הערך עולה ככל שגיל הפוליסה מתקדם יותר.

שים לב שמדובר תמיד באחוז מכספי התגמולים! כספי הפיצויים מגיעים לך במלואם ע"פ חוק.


תנאים נוספים:
בנוסף, מצויים בפוליסה סעיפים נוספים ביחס לתנאי הקבלה של תשלומים המגיעים למבוטח בגין תביעות: התיישנות, חובת הגילוי של המבוטח, הצהרת בריאות, הפסקת תשלומים במשך השנתיים הראשונות ועוד.

 

עם הפנים קדימה: התוכניות החדשות של חברות הביטוח

ענף הביטוח הפנסיוני עומד בפני תקופה של שינויים רציניים הן מבחינת אפשרויות ההשקעה והן מבחינת שינויים במערך הניהול והשיווק שלו.


הפוליסות החדשות החל מיוני 2001:
כזכור, הערנו קודם שישנם שני סוגי פוליסות, קיצבה: המשלמת קיצבה חודשית, והונית: המשלמת סכום חד פעמי.

פוליסות מסוג הוני הן חדשות בשוק ומחושבות, כפי שהזכרנו לעיל, לפי לוחות תמותה מעודכנים, עובדה הגורמת להם להקטין את תשלומי הריסק ולהציג סכומי חיסכון גבוהים יותר.

פוליסות הקיצבה מחושבות לפי לוחות תמותה לא מעודכנים, ונוצר מצב אבסורדי שבו קיימות בשוק שתי פוליסות המוצעות לאותו אדם לפי חישוב סיכויי מוות שונים.

לכן אישרה המדינה לחברות הביטוח להנפיק החל מיוני 2001 פוליסות מסוג קיצבה המחושבות גם הן לפי הלוחות החדשים.

 

מה ההשלכות של צעד זה?

ניתן היה לחשוב ששופר מצבנו, כי עכשיו יהיה חישוב דומה לפוליסה ההונית שנותנת יותר כסף לחיסכון, לא כן?

לא כן.

הלוחות החדשים מציגים בעצם תוחלת חיים גבוהה יותר מהקודמים, וזה נכון כי אכן תוחלת חיינו עולה.

זה אומר שחברות הביטוח משלמות יותר קיצבאות: כי האדם פשוט חי יותר שנים, ממה ש"תוכנן" ע"פ לוחות התמותה הישנים.

הפוליסות החדשות, העובדות לפי הלוחות החדשים, "מתחשבות" בעובדה הזאת, ולכן הן מאפשרות לחברות הביטוח לשלם לנו קיצבה נמוכה ב-20-15 אחוזים מאלו המשולמות בפוליסות הישנות. זאת, למרות שסך הסכום העומד לטובתנו בגיל 65 יהיה גבוה יותר (כמו בהוני), חברת הביטוח פשוט פורסת אותו ליותר מנות מאשר בעבר.

המדינה נענתה כאן לדרישת חברות הביטוח שטענו שאם הן ייאלצו להמשיך ולשלם לפי החישוב הלא מציאותי של הלוחות הישנים, הן יגיעו לפשיטת רגל.


מי יושפע מצעד זה?
מי שיושפע הוא רק אדם הרוכש פוליסה מסוג קיצבה בתאריך שמאוחר יותר מיוני 2001.

כל מי שבבעלותו פוליסת קיצבה שהונפקה לפני כן, לא יושפע מהמהלך והוא יקבל קיצבה בגובה הקודם.

כזכור אמרנו לעיל שפוליסה היא חוזה ואי אפשר לשנותו רטרואקטיבית. אולם, בפוליסות החדשות שומרות לעצמן חברות הביטוח את הזכות לשנות במהלך חיי הפוליסה את סכומי הקיצבאות שאנו זכאים להם! זו עוד מגרעת בפוליסות החדשות, כי אם, ויש סיכוי לא רע לכך, ישונו עוד פעם חישובי לוחות התמותה, שוב ירדו סכומי הקיצבאות שלנו.

פוליסות "הוני", בין אם נרכשו בעבר ובין אם נרכשו אחרי התאריך הנ"ל, אינן מושפעות מהצעד הזה, כי הן ממילא חושבו לפי הלוחות החדשים.

 

תוכניות "הפרופיל האישי"

בעתיד הקרוב, ואת ראשית המגמה ניתן לראות כבר כיום במסלולי ביטוח המוצעים כבר למנהלים בכירים, תוכל כמבוטח בחברת הביטוח לבחור מתוך מגוון אפשרויות באילו מסלולים אתה מעוניין שיושקעו כספי החיסכון שלך. לא עוד תשלומים שוטפים לפרמיה מבלי שתדע בכלל מה עושים איתם.

בתוכניות "פרופיל אישי" אתה יכול, בדומה להשקעה בקרנות נאמנות, לבחור באיזה סוגי ניירות ערך אתה רוצה להיות מושקע, במניות בתחומים שונים ועוד, אך עדיין תוך בחירה באחת מכמה חבילות המוצעות בפניך, כלומר לא התאמה אישית ממש מלאה.

תוכנית זו עדיפה כמובן, בשל הגיוון שבה, על המסלולים הקיימים. היא גם תוזיל קרוב לוודאי את מרכיבי הביטוח והניהול שבפוליסה, ללא ספק עובדה שהמבוטחים יהנו ממנה.

נושאים נוספים

Loading data ...
Coin Compare
View chart compare
View table compare
שינוי גודל פונט
ניגודיות