מושגי יסוד במימון – חזרה

סל מניות (סימול: B)

לכל הרכב השקעות שמבוסס על אפיק השקעה אחד נקרא: סל בצירוף שם האפיק.
כדוגמת: סל מניות, סל אגרות חוב, סל אופציות, סל סחורות וכיוב'.
אנו נעסוק בהמשך בעיקר בסלים המתייחסים למניות ואף נקרא להם בקיצור סל.
סל מניות יסומל באות (B (Basket.
לסל מניות מקובל לקרוא גם תיק מניות.
אנו בחרנו להשתמש במונח סל מניות ולא בתיק מניות, כדי לבדלו מהמונח תיק השקעות  שנגדיר מיד.

תיק השקעות (סימול:  P)

לכל הרכב השקעות שמבוסס על יותר מאפיק השקעות אחד נקרא: תיק השקעות.
תיק השקעות יסומל ב- (P (Portfolio.

דוגמא:

סל מניות ת"א 100- מכיל בתוכו את כל 100 המניות בבורסה בת"א בעלות שווי השוק הגבוה ביותר.
תיק השקעות לדוגמה- תיק בשווי 10,000 ש"ח, שמתוכו 5,000 ש"ח מושקעים בפיקדון בבנק ו-5,000 ש"ח מושקעים במניית "אסם".

 

מאפייני תיק השקעות

הפרמטרים החשובים שמאפיינים תיק השקעות הם:
  • תוחלת התשואה
  • סטיית התקן
לכל סל מניות מתלווים שני פרמטרים חשובים שמאפיינים אותו:
תוחלת התשואה שנקרא לה בקיצור תוחלת.
סימולה: E.
סטיית התקן של התשואה שמהווה אינדיקטור לסיכון ומכונה גם סיכון.
סימולה: σ  .

  

שני הפרמטרים פועלים בכיוונים מנוגדים:
ככל שהתוחלת יותר גבוהה זה יתרון.             
ככל שסטיית התקן יותר גבוהה זה חסרון. 
נרחיב בפרק הבא.

 

סימולים:

טבלה #1

 

תוחלת התשואה

סטיית תקן

סל מניות

`E_(B`

`Sigma_(B)`

תיק השקעות

`E_(P`

`Sigma_(p)`

 

מימון למתקדמים

תוכן עניינים

נושאים נוספים

Loading data ...
Coin Compare
View chart compare
View table compare
שינוי גודל פונט
ניגודיות