מישור תוחלת – סטיית תקן

מישור תוחלת-סיכון
מערכת צירים שבה ציר ה-x מייצג סטיית תקן (=סיכון) וציר ה-y מייצג תוחלת, נקראת: מישור תוחלת-סטיית תקן. או מישור תוחלת-סיכון.
בהמשך, מדי פעם נקרא למישור תוחלת-סטיית תקן בקיצור: מישור.
תרשים 2 מציג מישור.
יחידות המידה של התוחלת ושל הסיכון, הן אחוזים.
 
תרשים 2 – מישור תוחלת-סיכון

ייצוג סלי מניות "במישור"

כל נקודה בתרשים 2  מייצגת סל, שמיקומו במישור נקבע בהתאם ל- 2 הפרמטרים שלו:
הנקודה a מייצגת סל שהפרמטרים שלו הם: E=5%  , σ=3% .

מימון למתקדמים

תוכן עניינים

נושאים נוספים

Loading data ...
Coin Compare
View chart compare
View table compare
שינוי גודל פונט
ניגודיות