הערה: טבלה t שהצגנו היא טבלה חלקית

טבלה t שהצגנו היא טבלה חלקית

טבלה t המוצגת אצלנו היא חלקית. קיימת גם טבלה מלאה. החלקיות מתבטאת הן במספר השורות והן במספר העמודות. לפני שנתייחס לחוסרים נציין שהטבלה החלקית מספיקה לצרכינו.

חוסר בשורות

לא לכל דרגת חופש (או בקיצור ד"ח) מוקצית שורה.
לדוגמה, בטור 1 לאחר ד"ח 30 נקובה ד"ח 40 (מדלגים על 9 שורות).
הדילוג נובע מכך שלאחר ד"ח 13 ההשפעה של כל ד"ח היא מזערית.
כאשר שורת ד"ח שבה אנו מעוניינים אינה נכללת בטבלה, ניעזר בשורות סומוכות לה שנכללות. בשורה שמעליה ובשורה שמתחתיה.
לדוגמה אם אנו נדרשים ל- ד"ח 35 (שאינה קיימת בטבלה) ניעזר בד"ח 30 ו- 40.
תחילה לזו שמתחתיה (ד"ח 40) שמניבה גבול סמך יותר קרוב לתוחלת מזה של ד"ח 30.
אם התצפית אינה חורגת ממנו היא וודאי שאינה חורגת מגבול סמך שמתייחס ל- 30 ד"ח. אם התצפית חורגת יש טעם לבחון את השימוש ב- 30 ד"ח. ייתכן שהמסקנה הסטטיסטית תשתנה והתצפית תיכנס למרווח הסמך. במקרה זה נידרש לטבלה המלאה.

חוסר בעמודות

רוב האופציות המקובלות קיימות בטבלה.

אם דרושה לנו מובהקות שאינה קיימת בטבלה, אפשר לנסות תחילה מרווח סמך קטן ממנה. אם במרווח הסמך הקטן יותר תוצאת התצפית אינה חורגת, היא בוודאי שלא תחרוג גם במרווח סמך יותר גדול.
אם תהיה חריגה, נידרש לטבלה המלאה.

סטטיסטיקה למתקדמים

תוכן עניינים

נושאים נוספים

Loading data ...
Coin Compare
View chart compare
View table compare
שינוי גודל פונט
ניגודיות