הקשר בין משתנים מאותה משפחה

בדוגמא שלעיל מצאנו כי לפי המדגם אנו מעריכים כי התוחלת של המשתנה המקרי היא `[3(2)/(3)]`  וסטיית התקן היא 1.8102. הנתונים האלה תקפים למשתנה הבסיס שהוא זריקה בודדת של קוביה.

ולכן: משתנה הבסיס מתפלג עם תוחלת `[3(2)/(3)]`  ועם סטיית תקן 1.8102

(המספרים הם אומדנים מהמדגם)

את התוחלת הערכנו לפי הממוצע שחושב ממדגם בגודל 60. הממוצע עצמו הוא משתנה מקרי מורכב (מורכב מ-60 משתני בסיס). כפי שלמדנו בפרקים הקודמים (ע״מ 13), כדי להעריך את סטיית התקן של הממוצע נצטרך לחלק את סטיית התקן של משתנה הבסיס בשורש של גודל המדגם: `0.2337=1.8102/sqrt(60)` 

ולכן: משתנה הממוצע מתפלג עם תוחלת `[3(2)/(3)]` ועם סטיית תקן 0.2337

(המספרים הם אומדנים מהמדגם)

 

סטטיסטיקה למתקדמים

תוכן עניינים

נושאים נוספים

Loading data ...
Coin Compare
View chart compare
View table compare
שינוי גודל פונט
ניגודיות