השפעת גודל המדגם על נתוני טבלה t

ככל שהמדגם גַדֵל (=עליה במספר דרגות החופש), הנתונים בכל טור הולכים וקטנים והמרחקים הנדרשים בטעויות תקן הולכים ומתקרבים למרחקים בסטיות תקן.

במילים אחרות, ככל שהמדגם גַדֵל, טעות התקן הופכת להיות אומדן יותר אמין לסטיית התקן באוכלוסיה.

לדוגמה, בטור (1) כאשר המדגם מכיל 120 דרגות חופש:
  • המרחק הנדרש בטעויות תקן הוא 1.289
  • המרחק הנדרש בסטיות תקן הוא (קרוב ל-1.289)
כאשר המדגם קטן, נתוני טעות התקן אינם אמינים דיים, ונדרשים מקדמי ביטחון גדולים שמתבטאים בגידול במרחקים (של גבולות הסמך מהממוצע, או של הקווים האדומים מהתוחלת).

סטטיסטיקה למתקדמים

תוכן עניינים

נושאים נוספים

Loading data ...
Coin Compare
View chart compare
View table compare
שינוי גודל פונט
ניגודיות