מגבלות השימוש בעקום נורמלי

הדימיון בין התפלגות בינומית להתפלגות נורמלית מתקבל כאשר מתקיימים 2 תנאים מצטברים:

תנאי 1 – המכפלה של [מספר הניסויים] X [ההסתברות להצלחה בניסוי], גדולה מ – 5.

תנאי 2 – המכפלה של [מספר הניסויים] X [ההסתברות לכישלון בניסוי], גדולה מ – 5.

בדוגמא שלנו שני התנאים מתקיימים:

תנאי 1= `8[= 40*0.2]`

תנאי 2 = `32[ =40*0.8]`

בד"כ, כאשר מספר הניסויים גדול, וההסתברות להצלחה לא קטנה מדי או גדולה מדי, סביר שיתקיימו 2 התנאים הנ"ל.

 

שימוש בהתפלגות נורמלית מעניק תוצאה שהיא רק קירוב

מן הראוי לחזור ולהדגיש שכל תוצאה המתקבלת על בסיס שימוש בהתפלגות נורמלית היא רק קירוב אך בהחלט מְסַפֶּק.

הערה: בקורסים מתקדמים לומדים לבצע תהליך נוסף הנקרא: "תיקון רציפות", שנועד לשפר את הדיוק.

 

סטטיסטיקה למתקדמים

תוכן עניינים

נושאים נוספים

Loading data ...
Coin Compare
View chart compare
View table compare
שינוי גודל פונט
ניגודיות