גורמי הייצור

גורמי הייצור הם "הכלים" שבאמצעותם הפירמות מפיקות את המוצרים או את השירותים השונים.

את גורמי הייצור מקובל  לחלק לארבע קבוצות:

1. עובדים (הון אנושי),
2. מכונות
3. מבנים
4. קרקע.

הקשר בין גורמי הייצור לתפוקה

בכלכלה מקובל  לבחון כיצד משפיע שינוי בכמות של גורם ייצור אחד כלשהו, על התפוקה הכוללת (כאשר אנו מניחים שבכל שאר גורמי הייצור לא חל שינוי).

  1. ההסברים בהמשך מלווים בדוגמא המתייחסת לנגריה שמייצרת כסאות בלבד.
  2. כל העובדים בה הם נגרים בעלי אותה רמה מקצועית, ואותה רמת שכר.
  3. גורם הייצור המשתנה שבו חלים שינויים הם עובדים או מכונות.

 

Loading data ...
Coin Compare
View chart compare
View table compare
שינוי גודל פונט
ניגודיות