הרכבים שונים של גורמי ייצור

החלטות הפירמה לגבי הרכב גורמי הייצור

הקדמה

לצורך הפשטות בהסברים ובדוגמאות בהמשך, נניח שפירמות מייצרות רק באמצעות שני גורמי ייצור: עובדים ומכונות, וכן שכל העובדים הם בעלי אותה רמה מקצועית ואותה רמת שכר.

 

הרכבים שונים של גורמי ייצור

בדר"כ הפירמות יכולות לייצר כמות תפוקה כלשהי בהרכבים שונים של גורמי ייצור (עובדים ומכונות).

לדוגמא בטבלה 2.1 מפורטים ההרכבים השונים שבאמצעותם הנגרייה יכולה לייצר 100 כסאות לחודש. כל הרכב נקרא סל גורמי ייצור או בקיצור סל.

טבלה #2.1

הוצאה ממוצעת ליחידה
ATC
6+7
הוצאת ממוצעת משתנה ליחידה
AVC
3:1
הוצאה ממוצעת קבועה ליחידה
AFC
2:1
הוצאה שולית
MC
סה״כ הוצאות
TC
2+3
סה״כ הוצאות משתנות 
vc
הוצאה קבועה
FC

הכמות המיוצרת (כנסאות)

(8) (7) (6) (5) (4) (3) (2) (1)
——- —— —— —— 40 0 40 0
80 40 40 40 80 40 40 1
50 30 20 20 100 60 40 2
38.3 25 13.3 15 115 75 40 3
34 24 10 21 136 96 40 4
32 24 8 24 160 120 40 5
32.6 26 6.6 36 196 156 40 6

 

Loading data ...
Coin Compare
View chart compare
View table compare
שינוי גודל פונט
ניגודיות