מיקום הסל הנבחר – התבוננות מזווית נוספת

ערך התפוקה השולית של העובד

הסברנו שהפירמה תגדיל את התפוקה עד שבכל אחד מגורמי הייצור (עובדים ומכונות): ערך התפוקה השולית ישתווה להוצאה השולית.

את התנאים הנ"ל ניתן לבטא בשתי משוואות:

  1. משוואה המתייחסת לעובדים
  2. משוואה המתייחסת למכונות

 

משוואה 1 (עובדים):

 

משוואה 2 (מכונות):

 ערך התפוקה השולית של העובד

אם נחלק את משוואה 1 במשוואה 2 נקבל את משוואה 3:

ערך התפוקה השולית של העובד 

משמעות השיוויון, שהסל הנבחר נמצא במקום ששני השיפועים משתווים, שהוא בנקודת ההשקה שלהם.

אם נתייחס כדוגמא, לנתוני טבלה 1.1 נקבל:

משוואה 1 (עובדים) עלות העובד
`darr`
התפוקה השולית של העובד ה-3
`darr`  
מחיר כסא
`darr` 
200 ש"ח = 4 כסאות X 50 ש"ח
משוואה 2 (מכונות) עלות המכונה
`darr` 
התפוקה השולית של מכונה ה-4
`darr` 
מחיר כיסא
`darr` 
100 ש"ח = 2 כסאות X 50 ש"ח

 

נחלק את המשוואות ונקבל:

` dy/dx` = `dy/dx`

` darr`       `darr` 

2    =    2

` uarr`       `uarr`

 (=שיפוע קו מגבלת התקציב)      (=שיפוע עקומה שוות תפוקה)

Loading data ...
Coin Compare
View chart compare
View table compare
שינוי גודל פונט
ניגודיות