ערך התפוקה השולית

ערך התפוקה השולית מוגדר כשווי התפוקה השולית בשוק.

את ערך התפוקה השולית מודדים בנפרד לגבי כל אחד מגורמי הייצור בנגריה שלנו.

אנו מודדים בנפרד את:

  1. ערך התפוקה השולית של כל אחד מהנגרים.         
  2. ערך התפוקה השולית של כל אחת מהמכונות.

טבלה 3.2 מפרטת  את נתוני ערך התפוקה של נגרים ומכונות בהתאם לנתוני השוק הנקובים לצידה.

טבלה #3.2: חישוב ערך התפוקה השולית של נגרים ומכונות *

(7)

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

נתוני התפוקההשולית וערכה יחידת מידה
5 4 3 2 1 סדרי הנגרים (מ-1 עד 5)
1 2 4 8 10 כסאות התפוקה השולית של הנגרים
50 100 200 400 500 ש״ח ערך התפוקה השולית של הנגרים
5 4 3 2 1 סדר המכונית (מ-1 עד 5)
1 2 3 4 5 כסאות התפוקה השולית של המכונות
50 100 150 200 250 ש״ח ערך התפוקה השולית של המכונות

* אם מניחים כי גורמי הייצור בלתי תלויים, כלומר שינוי במספר הנגרים לא משפיע באופן כלשהו על תפוקת המכונות.

נתוני השוק:

  • מחיר כיסא- 50 ש״ח
  • עלות נגר ליום- 200 ש״ח
  • עלות מכונה ליום- 100 ש״ח

הנחה נוספת: כל שאר צרכי הנגרייה: חומרי גלם, חשמל, שכר דירה וכדומה, ניתנים לה ללא תשלום. 

הסבר לטבלה

3 השורות הראשונות מתייחסות לנגרים ו- 3 האחרונות למכונות.

שורה 2 – מציגה את התפוקה השולית של כל אחד מהנגרים. בטור 3 מוצגת התפוקה השולית של הנגר הראשון, בטור 4 התפוקה השולית של הנגר השני וכך הלאה.

שורה 3 – מציגה את ערך התפוקה השולית של כל אחד מהנגרים בסדרה. הסכום מתקבל ממכפלת שורה 2 במחיר הכסא.

שורות 4 עד 6 – דומות לשורות 1 עד 3.

 

המשמעות של פירמה רציונלית

פירמה רציונלית מעוניינת למקסם את רווחיה.

לאור זאת היא תגדיל את התפוקה כל עוד התמורה שתקבל עבור כל מוצר נוסף, תהיה גבוהה מההוצאה השולית הכרוכה בייצורו. היא אף פעם לא תייצר יחידה נוספת, אם התמורה עבורה תהיה קטנה מההוצאה השולית הכרוכה בייצורה.

כמו כן הפירמה לא תעסיק עובד נוסף או מכונה נוספת אם ערך התפוקה השולית שנובעת מהם קטנה מההוצאה הכרוכה בהפעלתם.

עפ"י נתוני טבלה 3.2, הנגרייה לא תעסיק נגר רביעי שערך תפוקתו השולית היא 100 ש"ח, בשעה שעלותו היא 200 ש"ח.

היא גם לא תעסיק מכונה חמישית שערך תפוקתה 50 ש"ח, בשעה שעלותה 100 ש"ח.

 

חישוב רווחי הנגרייה על בסיס נתוני טבלה 1.1

התפוקה- 36 כסאות.
ההסבר: הנגרייה תעסיק;

3 נגרים   שתפוקתם הכוללת  22 כסאות
4 מכונות שתפוקתם הכוללת  14 כסאות
 סה"כ התפוקה                    36 כסאות

הפדיון `1800 = TR` ש"ח   (=36 כסאות * 50 ש"ח).

 

ההוצאה הכוללת  `1000 = TC` ש"ח   מרכיבי ההוצאה:

3 נגרים x 200 ש"ח = 600 ש"ח
4 מכונות x 100 ש"ח = 400 ש"ח
סה"כ ההוצאה  1000 ש"ח

                     ` TR-TC`

הרווח `Pi`  – 800 ש"ח `(1800-1000=)`

אילו הנגרייה הייתה מעסיקה נגר נוסף ו/או מכונה נוספת, הרווח שלה היה קטן מ- 800 ש"ח.

Loading data ...
Coin Compare
View chart compare
View table compare
שינוי גודל פונט
ניגודיות