כמות הפירמות שתצטרפנה לענף

כמות הפירמות שתצטרפנה לענף

פירמות תמשכנה להיכנס לענף עד שהרווח לפירמה ירד ל- 0.

בתרחיש כזה, בנקודת שיווי המשקל בענף מתקיימות 4 משוואות עם 4 נעלמים שהן:

1 `P =2q` אין שינוי ברמת הפירמה 
2 `Q = 120 – P` אין שינוי בעקומת הביקוש הענפי
3 `Q =n*q` `n` – מספר הפירמות בענף 
4 ` Pq – (25 +q^2) = 0 ` שוויון בין הפדיון להוצאות ברמת הפירמה

פתרון

נציב את משוואה 1 ב-4 (במקום `P` ) ונקבל   ` 2q * q – (q^2+ 25) =0`  והתוצאה `q = 5` .

פתרון שאר המשוואות מניב את התוצאות הבאות:

תרשים 20– שיווי משקל ענפי 

`5 = q ` יח׳

`10 = P` ש״ח

`110 = Q` יח׳

`n = 22` פירמות

הרווח לפירמה: 0 ש"ח .

` (q * P – TC = 5*10 – (25+25)=)`

נקודה c בתרשים 20 מציגה את נקודת
שיווי המשקל כאשר בשוק קיימות 22 פירמות.

תורת היצרן ב'

תוכן עניינים

נושאים נוספים

Loading data ...
Coin Compare
View chart compare
View table compare
שינוי גודל פונט
ניגודיות