בית » ספרים » תורת היצרן א' » פרק 4 – מונופול, דואופול, אוליגופול » מונופול

מונופול

יתרונות המונופול על פירמה הנמצאת בתחרות משוכללת

מהו מונופול?

מונופול הוא כינוי לפירמה שאין למוצריה תחרות מצד פירמות אחרות.

יתרונות המונופול על פירמה הנמצאת בתחרות משוכללת (=פירמה פשוטה)

המונופול רואה לפניו את עקומת הביקוש למוצר, והוא יכול להחליט היכן להתמקם עליה. בתרשים 4.1 מוצגת עקומת ביקוש לתרופה T.

תרשים 4.1

המונופול יכול לבחור היכן ברצונו להתמקם על גביה. למשל:

בנקודה A, שמשמעותה, מכירת 10 יח' תמורת 20 ש"ח ליח' שיניבו לו פדיון של 200 ש"ח או

בנקודה B, שמשמעותה, מכירת  18 יח' תמורת 10 ש"ח ליח' שיניבו לו פדיון של 180 ש"ח. וכך הלאה.

המונופול יבחר כמובן להתמקם בנקודה שתעניק לו את מירב הרווח, זאת ע"י צמצום התפוקה.

זאת בניגוד לפירמה פשוטה שאינה יכולה לבחור את הנקודה שעליה היא רוצה להתמקם על גבי עקומת הביקוש. עבורה מחיר המוצר נקבע על ידי השוק. היא יכולה להחליט רק על הכמות שברצונה למכור, בהתאם למחיר השוק. (עקומת הביקוש למוצר היא אופקית).

המונופול יכול לקבוע את מחיר המוצר שלו ובהתאם לכך הכמות שתימכר תקבע ע"י הביקוש בשוק. או – לקבוע את הכמות שימכור וע"י כך יקבע מחיר המוצר לפי תנאי הביקוש של השוק.

 

מקסום רווחי המונופול

המונופול מעוניי ברווחים גבוהים (ולא במחיר גבוה)ץ בכל פעם שהוא מקטין את התפוקה קיים גורם אחד המקטין את הרווחים – הוא מוכר פחות יחידות, וגורם שני המגדיל אותם – מחיר גבוה יותר ליחידה. התפוקה תקטן רק במידה שהשפעת הגורם השני חזקה מזו של הראשון.

תהליך המקסום נעשה באופן הבא:

המונופול ייצר יחידה נוספת כל עוד הפדיון השולי בגינה, גדול מההוצאה השולית עבורה (רווח שולי חיובי).

מתוך כך ברור, שהמונופול לא ייצר יחידה נוספת, אם הרווח השולי יהיה שלילי.

הערה:

יתכנו מצבים שהמונופול יקבל סובסידיה עבור כל יחידה שייצר. במצבים אלו יתכן שלמונופול יהיה כדאי לייצר גם כאשר הרווח השולי שלילי, כי בהתחשב בסובסדיה עבור כל יחידה מיוצרת, הפדיון השולי הופך חיובי. אנו מתעלמים ממצבים אלו.

מציאת הרווח המקסימלי באמצעות המחשה גרפית

בתרשים 4.2 מוצגות 3 עקומות. לצורך הפשטות כולן קווים ישרים:

  1. עקומת הביקוש לתרופה. מסומלת ` D` .
  2. עקומת ההוצאות השוליות של הפירמה – מסומלת ` MC` .
  3. עקומת הפדיון השולי של הפירמה מסומלת `MR` .

כל נקודה על `MR` , נוקבת בתוספת הפדיון הנובעת לפירמה בעקבות הגדלת הייצור ביחידה נוספת. היחידה הנוספת היא זו שמתחתיה על ציר x.

לדוגמא, הנקודה `B` על `MR` מתייחסת לתוספת הפדיון שנובעת לפירמה בעקבות הגדלת הייצור מ-4 ל-5 יחידות. ייצור היחידה החמישית תורם לפירמה פדיון נוסף של 10 ש"ח.

למה עבור המונופול הפדיון השולי נמוך מן המחיר?

כמות הפדיון השולי של המונופול קטן מן המחיר, בגלל שמחירן של היחידות הקודמות יורד למחיר היחידה האחרונה שמנכרה, הפדיון השולי ליחידה מס' n שווה להפרש שבין כלל הפדיון ממכירת n-1 יחידות לבין הפדיו ממכירת n יחידות. כלומר הפדיון השולי שווה למכירה של היחידה האחרונה שנמכהר פחות ההפסד  ביחידות הקודמות מחמת הקטנת מחירן ליחידה לעומת זאת, בתחרות משוכללת הביקוש הניצב לפני היצרן הוא אופקי ואז `P=MR` .

הרווח המקסימלי למונופול מתקבל בכמות שבה הפדיון השולי משתווה להוצאה השולית `(MC=MR)` . בתרשים C המפגש הוא בנקודה E, שבה הכמות היא 6 יחידות. למונופול לא כדאי לייצר יחידה נוספת מעבר ל- 6 יחידות, שכן ההוצאה הכרוכה בייצור היחידה השביעית (כ- 9 ש"ח), גדולה מתוספת הפדיון שהיא תניב (כ-6 ש"ח). למונופול גם לא כדאי לייצר פחות מ- 6 יחידות שכן הפדיון שיתווסף בגין כל יחידה נוספת, יהיה גדול מההוצאה הכרוכה בייצורה.

בתרשים 4.2 לאור זאת, המונופול יבחר להתמקם על עקומת הביקוש בנקודה A, הנמצאת מעל הנקודה E.

הפדיון, ההוצאות, והרווח מיוצגים באמצעות שטחים כדקלמן:

הפדיון – המלבן שקודקודיו הם: `[A,14,6,0,]` . דהיינו: 84 ש"ח (= 6·14).

ההוצאות – השטח הכחול שמתחת לעקומת `MC` , עד לנקודה `E` .

הרווח – שטח הטרפז `[ E, A, 14,0]` . בכל כמות אחרת רווחי המונופול ייקטנו.

תרשים 4.2

מציאת הרווח המקסימלי באמצעות המחשה גרפית

השוואת שוק מונופוליסט לשוק משוכלל

אילו לשוק מונופוליסטי היו מצטרפות פירמות נוספות הוא היה הופך לשוק משוכלל, אזי לעקומת `MC` של המונופול היו מתווספות עקומות `MC` של הפירמות הנוספות והחיבור של כולן היה מניב את עקומת ההיצע (המצרפית) של השוק. תוספת עקומות `MC` לשוק, בנוסף לזו של המונופול, תציב את עקומת ההיצע של השוק ימינה מעקומת `MC` של המונופול. המחיר בשוק ייקבע בנקודת החיתוך של עקומות הביקוש וההיצע (המצרפיות), שהוא מתחת למחיר שקבע המונופול. ברור שבמחיר החדש רווחי המונופול לשעבר יצטמצמו.

תמונת המצב מוצגת בתרשים 4.3. תרשים 4.3 מבוסס על תרשים 4.2, בתוספת עקומת ההיצע `S ` של כלל הפירמות בשוק (לרבות זו של המונופול). מחיר השוק נקבע על 7 ש"ח.

במצב זה המונופול (לשעבר) ייצר רק 5 יחידות (בקירוב). הכמות נקבעת בהתאם למיקום שבו המחיר בשוק משתווה ל-`MC` שלו (נקודה F).

הפדיון שלו מצטמצם מ-84 ש"ח ל-35 ש"ח (בקירוב), והרווח, לשטח המסומן בכחול.

תרשים 4.3

השוואת שוק מונופוליסט לשוק משוכלל

נושאים נוספים

Loading data ...
Coin Compare
View chart compare
View table compare
שינוי גודל פונט
ניגודיות