מונחים שימושיים בעולם המימון

היוון – הפעולה החשבונאית של חישוב הערך הנוכחי נקראת: "היוון" (מהמילה הווה=עכשיו)

ריבית היוון – זו הריבית המשמשת לחישוב הערך הנוכחי. אצל החסכן בחרנו ב – 5% ואצל ה"חייב" ב- 15%.

סכום ההיוון – מילה נרדפת ל"ערך נוכחי"

זרם תקבולים – סידרה של תקבולי כסף במועדים שונים בעתיד. לדוגמא: קבלת 100 ש"ח מדי שנה, במשך 20 שנה.

זרם תשלומים – סידרה של תשלומי כסף במועדים שונים בעתיד. לדוגמא: תשלום 100 ש"ח מדי שנה במשך 20 שנה לבנק.

תורת המימון למתחילים

תוכן עניינים

נושאים נוספים

Loading data ...
Coin Compare
View chart compare
View table compare
שינוי גודל פונט
ניגודיות