קרן וריבית (רקע)

קרן

לסכום כסף כלשהו, הניתן כהלוואה או שמופקד כפקדון, קוראים "קרן" או "סכום הקרן".

כל ההסברים והדוגמאות בפרק זה מתייחסים להלוואות, אך הם נכונים גם לפקדונות.

ריבית – צורת התשלום עבור הלוואות

הצד שמשתמש בכסף, נדרש לשלם עבור השימוש בו. המחיר עולה ככל שתקופת ההלוואה ארוכה יותר. המחיר עבור הלוואות מוצג בצורת אחוז כלשהו מהקרן.

לדוגמא:  משה קיבל הלוואה לשנה ונדרש לשלם 8% מהקרןבמקום במילה אחוז מהקרן נוהגים בעולם הפיננסי להשתמש במונח ריביתיש לומר:  משה קיבל הלוואה לשנה ונדרש לשלם 8% ריבית.

תורת המימון למתחילים

תוכן עניינים

נושאים נוספים

Loading data ...
Coin Compare
View chart compare
View table compare
שינוי גודל פונט
ניגודיות