בחירה בין פנאי למוצרים- הקדמה

בחירה בין פנאי למוצרים
את ההסבר נלווה בדוגמא המתייחסת לידידנו משה שיש באפשרותו להחליט כמה משעות היממה הוא רוצה להקדיש לעבודה. 
לרשותו כמובן 24 שעות ביממה. אם יחליט לעבוד מתוכן 10 שעות, שאר 14 השעות הנותרות ייחשבו כשעות פנאי עבורו (או בקיצור פנאי). נניח שבהכנסתו משה רוכש רק לחמים.
ככל שמשה יעבוד יותר שעות הוא יוכל לצרוך יותר לחמים ופחות שעות פנאי.
ככל שיעבוד פחות שעות הוא יוכל לצרוך יותר פנאי ופחות לחמים.

הסל שמשה צורך מורכב משני מוצרים:

  1. שעות פנאי
  2. לחמים

הפנאי נמדד בשעות והלחמים ביחידות.

נתוני השוק במועד א' הם:
שכר לשעת עבודה – 20 ש"ח
מחיר שעת פנאי – 20 ש"ח
מחיר לחם – 10 ש"ח

(מחיר = שעת עבודה). 

ההסבר: כל שעת פנאי כרוכה בויתור על שעת עבודה ששוויה 20 ש"ח.
בנתוני השוק הנוכחיים (מועד א'), אם משה יצרוך 0 שעות פנאי, כלומר יעבוד 24 שעות ביממה, הוא יוכל לצרוך 48 לחמים
מנגד אם יחליט שלא לצרוך כלל לחמים הוא יוכל לצרוך 24 שעות פנאי.
מציאת הסל הנבחר מתבצעת באמצעות קו מגבלת התקציב ועקומות האדישות, כמו בכל סל בן שני מוצרים אחרים, כפי שנראה מיד.

 

קו מגבלת התקציב ועקומות אדישות

בתרשים 6.1 מוצגים:

  1. קו מגבלת התקציב של משה, סימולו: AT480 (480 מציין את שווי הסלים עליו, כפי שיוסבר בהמשך).
  2. עקומות האדישות של משה לפנאי ולחם.

צירי התרשים:

  • ציר ה- x- שעות פנאי.
  • ציר ה- y- לחמים (ביחידות).

AT480 פוגש את ציר ה- x בערך 24 שעות פנאי (נקודה B) ואת ציר ה- y בערך 48 לחמים (נקודה A).

כל סל על  מכיל מוצרים ששוויים 480 ש"ח, לדוגמא:

  • סל A מכיל 48 לחמים ששוויים 480 ש"ח.
  • סל B מכיל 24 שעות פנאי ששוויים 480 ש"ח.
  • סל C  מכיל 24 לחמים ששוויים 240 ש"ח  + 12 שעות פנאי ששוויין 240 ש"ח ובסה"כ 480 ש"ח.

שיפועו של AT480 הוא בחירה בין פנאי למוצרים, שמשמעותו: על כל תוספת של שעת פנאי יש לוותר על 2 לחמים. מנגד על כל תוספת של כל ככר לחם יש לוותר על ½ שעת פנאי.

 

תרשים 6.1

צרכן שלרשותו מקורות הכנסה נוספים 6.1


צרכן שלרשותו מקורות הכנסה נוספים

אם למשה מקורות הכנסה נוספים, כגון: הכנסה משכ"ד (או מריבית) בסך 80 ש"ח ליום, אזי גם אם הוא לא יעבוד כלל, (צריכת הפנאי שלו תגיע ל- 24 שעות) הוא יוכל לרכוש 8 לחמים (סל A).

בתרשים 6.2 מוצג קו מגבלת התקציב המתייחס לתרחיש זה, סימולו: AT560.

AT560 מתחיל בסל B על ציר ה- y ויורד עד סל A.

סל B מכיל 56 לחמים ו- 0 שעות פנאי. ההסבר: אם משה לא ינוח לרגע יהיו בידיו 560 ש"ח, 480 ש"ח מעבודה ו 80 ש"ח משכ"ד, ובסה"כ 560 ש"ח שבהם הוא ירכוש 56 לחמים.

סל A מכיל 8 לחמים ו 24 שעות פנאי ששוויים גם 560 ש"ח.

תרשים 6.2

צרכן שלרשותו מקורות הכנסה נוספים

תורת הצרכן א'

תוכן עניינים

נושאים נוספים

Loading data ...
Coin Compare
View chart compare
View table compare
שינוי גודל פונט
ניגודיות