השוואה בין סלוצקי להיקס

השפעת הכנסה תרשים 4.18

השפעת התחלופה 

כאשר מחירו של מוצר מוזל, היקס, כמו סלוצקי, מבקש מאיתנו להניח שהכנסת הצרכן בשלב א' כאילו פוחתת (=הפחתה וירטואלית), על מנת לנטרל את השפעת ההכנסה.

אך בעוד שאצל סלוצקי, ההכנסה מופחתת בסכום ההוזלה שנרשמה בסל C, אצל היקס, ההכנסה מופחתת לסכום שבו ניתן לרכוש סל בעל אותה רמת תועלת כמו סל C.

אצל סלוצקי בעקבות השפעת התחלופה בלבד, תועלת הצרכן עולה.

אצל היקס בעקבות השפעת התחלופה בלבד, תועלת הצרכן נשארת זהה.

גם אצל סלוצקי וגם אצל היקס שיפוע קו מגבלת התקציב הוירטואלי הוא לפי המחירים במועד ב', שכן השינוי שחל במחירים היחסיים הוא הסיבה לתחלופה.

השפעת ההכנסה (תרשים 4.18)

בעקבות השפעת ההכנסה, הצרכן יעבור מסל H לסל D שימוקם בנקודת ההשקה של BT100 עם עקומת אדישות כלשהי.
בתרשים 4.18, סל D ממוקם בנקודת ההשקה של BT100 עם U120.

תרשים 4.18

 

המעבר מסל H לסל D הוא התרומה של השפעת ההכנסה.

ההוזלה במחיר המוצר, שיפרה את תועלת הצרכן. שכן הסל הנבחר במועד ב' (סל D) נמצא על עקומת אדישות גבוהה מזו של סל C.

סיכום תמונת המצב של הסלים הנבחרים, במועדים השונים, מוצגת בטבלה 4.19:

טבלה #4.19

המועדים

הסל הנבחר

הערות

סימולו

מיקומו

הרכבו

שוויו

תפוזים

שניצלים

מועד א'

C

U100

3

7

100 ש"ח

 

בעקבות השפעת התחלופה

H

U100

6

5

ש"ח 80

גידול בצריכת המוצר שהוזל  (תפוזים)

מועד ב'

D

U120

8

6

ש"ח 100

בעקבות השפעת ההכנסה, במעבר מסל H לסל D, חל גידול בצריכת 2 המוצרים

 

מצב  II– התייקרות במחיר מוצר בסל

המוצר המתייקר הוא תפוזים (מחירם התייקר מ- 10 ש"ח ל- 20 ש"ח).

תמונת המצב לפני ההתייקרות, מוצגת בתרשים 4.21, ואחרי ההתייקרות, היא מוצגת בתרשימים 4.22 ו- 4.23.

הנתונים המתייחסים למועדים א' ו-ב' והסימולים המתלווים
לתרשימים 4.21, 4.22 ו-4.23 מרוכזים בטבלה 4.20 .

טבלה #4.20

נתונים

מועד א'

מועד ב'

מועד ביניים

(בעקבות השפעת התחלופה)

הכנסה יומית

100 ש"ח

100 ש"ח

 

מחיר תפוזים

10     "

20     "

 

מחיר שניצלים

10     "

10     "

 

סימולים

 

 

 

קו מגבלת התקציב

AT100 BT100

 

קו תקציב וירטואלי

 

 

vT

הסל הנבחר

C

D

H

 

תרשים 4.21 – המצב לפני ההתייקרות

תרשים 4.21 – המצב לפני ההתייקרות

 

השפעת התחלופה (תרשים 4.22)

תרשים 4.22 מבוסס על תרשים 4.21 בתוספת vT120 ו- BT100.

על פי היקס השפעת התחלופה גורמת למעבר מסל C לסל H הנמצא על אותה עקומת תועלת של סל C (U100).

סל H מתקבל במקום שבו קו תקציב וירטואלי (vT120) המקביל ל-BT100, משיק לעקומת  האדישות U100.

תרשים 4.22

תרשים 4.21 – המצב לפני ההתייקרות

עפ"י היקס, השפעת התחלופה לבדה, לא משנה את תועלת הצרכן. הצרכן עבר מסל C לסל H הממוקם על אותה עקומת אדישות.

 

השפעת ההכנסה (תרשים 4.23)

תרשים 4.23 מבוסס על תרשים 4.22 בתוספת U80.

בעקבות השפעת ההכנסה, הצרכן יעבור מסל H לסל D, שימוקם בנקודת ההשקה שבין BT100 עם עקומת אדישות כלשהי.

בתרשים 4.23 עקומת האדישות היא U80.

תרשים 4.23

השפעת ההכנסה - תרשים 4.23

המעבר מסל H לסל D היא התרומה של השפעת ההכנסה.

ההתייקרות במחיר המוצר הרעה את תועלת הצרכן. שכן הסל הנבחר במועד ב' (סל D) נמצא על עקומת אדישות נמוכה מזו של סל C.

סיכום תמונת המצב של הסלים הנבחרים, במועדים השונים, מוצגת בטבלה 4.24:

 טבלה #4.24

המועדים

הסל הנבחר

הערות

סימולו

מיקומו

הרכבו

שוויו

תפוזים

שניצלים

מועד א'

C

U100

3

7

100 ש"ח

 

בעקבות השפעת התחלופה

H

U100

1

10

ש"ח 120

קיטון בצריכת המוצר שהתייקר (תפוזים)

מועד ב'

D

U80

0.5

9

ש"ח 100

בעקבות השפעת ההכנסה, במעבר מסל H לסל D, חל קיטון בצריכת 2 המוצרים

תורת הצרכן א'

תוכן עניינים

נושאים נוספים

Loading data ...
Coin Compare
View chart compare
View table compare
שינוי גודל פונט
ניגודיות