התנהגות הסלים במצבים שונים

הסבר לשינוי שחל בסלים בעקבות השפעת ההכנסה

התנהגות סלים המכילים מוצרים מקטגוריות שונות (נורמלי, ניטרלי,נחות)

 טבלה 4.25 מפרטת את כל צירופי הקטגוריות שיכולות להתקיים בסל בן 2 מוצרים.

נתייחס לכל צירוף אפשרי כסל ייחודי ונמספר אותו.

באופן תיאורטי אפשריים 9 סלים ייחודיים (כלומר: צירופים שונים = 32), אך באופן מעשי 4 סלים מתוכם אינם אפשריים ריאלית בהקשר שלנו, כפי שנסביר בהמשך.

תרשים 4.26 מציג את השינוי בסלים הייחודיים בעקבות השפעת ההכנסה (מעבר מסל H לסל D כלשהו על BT ), בהתאם לקטגוריות המוצרים בסל.

המספור של כל סל בתרשים 4.26, תואם את המספור שלו בטבלה 4.25.

 

הסבר לשינוי שחל בסלים בעקבות השפעת ההכנסה

ההסבר מתייחס לתרשים 4.26  על בסיס הקטגוריות בטבלה 4.25.
סל 1- חל גידול בשני המוצרים. מיקומו הסופי יכול להימצא בכל מקום בין סלים 2 ו 4.

סל 2- מיקומו הסופי יכול להימצא רק על אותו קו רוחב של H.

סל 3- מיקומו הסופי יכול להימצא רק מתחת לסל 2.

סל 4- מיקומו הסופי יכול להימצא רק על אותו קו אורך של H.

סל 7- מיקומו הסופי יכול להימצא רק מעל לסל 4.

סלים 8,6,5 ו- 9 אינם יכולים להתקיים באופן מעשי בהקשר שלנו, שכן לא ייתכן מצב שבו ההכנסה תגדל והצרכן לא יגדיל את צריכתו לפחות במוצר אחד, תחת ההנחה הבסיסית, שהוא אינו חוסך.

טבלה #4.25

 

הרכב הקטגוריות בסל

 

מספור הסלים הייחודיים

תפוזים

שניצלים

הערות

סל 1

נורמלי

נורמלי

 

סל 2

נורמלי

ניטרלי

 

סל 3

נורמלי

נחות

 

סל 4

ניטרלי

נורמלי

 

סל 5

ניטרלי

ניטרלי

אינו אפשרות ריאלית

סל 6

ניטרלי

נחות

אינו אפשרות ריאלית

סל 7

נחות

נורמלי

 

סל 8

נחות

ניטרלי

אינו אפשרות ריאלית

סל 9

נחות

נחות

אינו אפשרות ריאלית

תרשים 4.26

תורת הצרכן א'

תוכן עניינים

נושאים נוספים

Loading data ...
Coin Compare
View chart compare
View table compare
שינוי גודל פונט
ניגודיות