עקומת הכנסה – תצרות ICC

תרשים 3.3 – קו הכנסה – תצרוכת (ICC ) של משה

עקומת הכנסה – תצרוכת ICC)  Income Consumption Curve)

ככל שרמת ההכנסה של הצרכן עולה, קו מגבלת התקציב שלו זז ימינה והסל הנבחר שלו משתפר.

תרשים 3.3 מתייחס לידידינו משה.

בתרשים מוצגים:

  1. 4 קווי מגבלת תקציב (`T_100` `T_200` , `T_400` , `T_600` ) המתייחסים ל 4 רמות הכנסה (100 ש"ח, 200 ש"ח, 400 ש"ח ו 600 ש"ח).
  2. סדרה של 4 עקומות אדישות (`U_100` `U_120` `U_140` `U_160` ).
  3. הסלים הנבחרים בכל רמת הכנסה (`C_4, C_3, C_2, C_1` ) .

כל ציר בתרשים מתייחס למוצר כלשהו. ציר x מתייחס ללחם וציר y מתייחס ליין.

לקו המחבר את הסלים הנבחרים של צרכן כלשהו בכל רמת הכנסה, קוראים קו הכנסה – תצרוכת של הצרכן (ICC).
בתרשים 3.3 מוצג קו ICC של משה.

טבלה  3.4, המתבססת על נתוני תרשים 3.3, משמשת לשרטוט עקומות אנגל של הצרכן למוצר כלשהו, כפי שנראה מיד.

תרשים 3.3 – קו הכנסה – תצרוכת (ICC ) של משה

שימו לב שקו הכנסה–תצרוכת (ICC) נמצא על תרשים, שמתייחס לשני המוצרים בסל, ואילו עקומת אנגל ,לעומת זאת, מתייחסת רק למוצר אחד בסל.

מתוך קו הכנסה–תצרוכת ניתן להגיע לעקומת אנגל של כל אחד מהמוצרים על הצירים.

שרטוט עקומות אנגל של משה:   

  1. ללחם    
  2. ליין

פעולה מקדימה

בטבלה 3.4 ריכזנו את נתוני הסלים הנבחרים של משה בכל אחת מ-4 רמות הכנסה (100 ש"ח, 200 ש"ח, 400 ש"ח ו- 600 ש"ח).
הנתונים נלקחו מתרשים 3.3.

טבלה #3.4
הכנסה יומית
(ש״ח)
סימולו הרכבו
לחם יין
(1) (2) (3) (4)
100 `C_1` 6 2
200 `C_2` 8 6
400 `C_3` 20 10
600 `C_4` 28 16

מחירי השוק:

ככר לחם- 10 ש״ח
בקבוק יין- 20 ש״ח

 

שרטוט עקומת אנגל ללחם

עקומת אנגל של משה ללחם מוצגת בתרשים 3.5.

ציר ה- x – רמת ההכנסה היומית.
ציר ה- y – צריכת הלחם (ביח').                                  

תרשים 3.5

שרטוט עקומת אנגל ללחם

ברמות ההכנסה המוצגות בתרשים 3.5 לחם הוא מוצר נורמלי עבור משה (עקומת אנגל עולה משמאל לימין).

עקומת אנגל של משה ליין

את העקומה ניתן להציג בדומה לעקומת התצרוכת של משה ללחם.

מקור הנתונים בטבלה 3.4 בטור 4.

תרשים 3.6

עקומת אנגל של משה ליין

ברמות ההכנסה המוצגות בתרשים 3.6 יין הוא מוצר נורמלי עבור משה (עקומת אנגל עולה משמאל לימין).

צורת עקומת הכנסה- תצרוכת (ICC) כאשר אחד המוצרים נחות

תרשים 3.7 מציג קו הכנסה תצרוכת, כאשר אחד המוצרים נחות. הקו מתייחס לצרכן בשם חיים.

בתרשים משורטטים: 3 קווי תקציב, 3 עקומות אדישות ו -3 סלים נבחרים המתייחסים לחיים.

כל סל מכיל 2 מוצרים: לחם שמחירו 10 ש"ח ויין שמחירו 20 ש"ח.
ברמת הכנסה של 200 ש"ח הסל הנבחר הוא `C_1` .
ברמת הכנסה של 400 ש"ח הסל הנבחר הוא  `C_2` .
ברמת הכנסה של 600 ש"ח הסל הנבחר הוא `C_3` .
מחירים
לחם - 10 ש"ח
יין - 20 ש"ח

תרשים 3.7

צורת עקומת הכנסה- תצרוכת (ICC) כאשר אחד המוצרים נחות

 

שרטוט עקומות אנגל של חיים ללחם ויין

פעולה מקדימה

בטבלה 3.8 ריכזנו את הרכב הסלים הנבחרים של חיים  ב-3 רמות הכנסה (200 ש"ח, 400 ש"ח ו- 600 ש"ח).
הנתונים נלקחו מתרשים 3.7.

טבלה #3.8

הכנסה יומית

(ש"ח)

הסל הנבחר

סימולו

הרכבו

לחם

יין

(1)

(2)‚

ƒ(3)

„(4)

200

C1

12

4

400

C2

8

16

600

C3

4

28

 

עקומת אנגל של חיים ללחם

עקומת אנגל של חיים ללחם מוצגת בתרשים 3.9.

צירי העקומה
ציר ה- x – רמת ההכנסה היומית.
ציר ה- y – צריכת הלחם (ביח').                     

תרשים 3.9

עקומת אנגל של חיים ללחם

מקור הנתונים: טור 3 בטבלה 3.8.

ברמות ההכנסה המוצגות בתרשים 3.9 לחם הוא מוצר נחות עבור חיים (עקומת אנגל יורדת משמאל לימין).

                   

עקומת אנגל של חיים ליין

מקור הנתונים: טור 4 בטבלה 3.8.

תרשים 3.10

עקומת אנגל של חיים ליין

ברמות ההכנסה המוצגות בתרשים 3.10 יין הוא מוצר נורמלי עבור חיים (עקומת אנגל עולה משמאל לימין).

כאשר ישנם רק שני מוצרים בשוק , לא יתכן ששניהם יהיו נחותים (כאשר אנו מניחים שהצרכן לא חוסך). לא יתכן שכאשר ההכנסה תגדל, הצרכן יצרוך פחות משני המוצרים. 

תורת הצרכן א'

תוכן עניינים

נושאים נוספים

Loading data ...
Coin Compare
View chart compare
View table compare
שינוי גודל פונט
ניגודיות