קו התקציב – תזכורת מתמטית

הצורה הכללית של פונקציה בעלת תוואי של קו ישר היא:  `y = a + bx` .
`x` ו- `y` נקראים: משתנים.
`a` ו- `b` נקראים פרמטרים.
פרמטר `a` מציין את ערך ה-` y` שבו הפונקציה חותכת את ציר ה-` y` .
פרמטר `b` מציג את שיפוע הקו.

 

משוואה כללית למגבלת התקציב

המשוואה מתייחסת ל- 2 מוצרים: מוצר `x` ומוצר `y` .

סימולים

`x` – הכמות ממוצר `x` בסל – משתנה מסל לסל.
`y ` – הכמות ממוצר `y` בסל – משתנה מסל לסל.
`P_x` – מחיר השוק של מוצר `x` – נתון קבוע (`P` – קיצור של  Price).
`P_y` – מחיר השוק של מוצר` y ` – נתון קבוע.
`I` – הכנסתו של הצרכן – נתון קבוע (`I` – קיצור של Income).

המגבלה לגבי כמות המוצרים שהצרכן יכול לרכוש בהכנסתו מוצגת באמצעות משוואה 1.  

משוואה 1: `I =x * P_x + y * P_y`  

נבודד את y ונקבל את משוואה 2:

משוואה 2:

`y =(I – x*P_x)/(P_y) = (I)/(P_y) – (P_x)/(P_y)*X`

משוואה 2 מציגה את y כפונקציה של x.
לפונקציה זו מקובל לקרוא: פונקציית מגבלת התקציב, ובקיצור: פונקציית התקציב. 

מאפייני פונקציית התקציב

  1. צורתה – קו ישר.
  2. שיפועה – [`Px/Py` -]  השיפוע נגזר מיחס מחירי המוצרים והוא בסימן שלילי.
  3. חיתוך ציר ה- y – בערך `(I)/(P_y)`  
  4. חיתוך ציר ה- x – בערך  `(I)/(P_x)`  

 

הצגה גרפית של פונקציית התקציב

תרשים 1.3 מציג את תוואי הפונקציה.

מערכת הצירים:

ציר ה- `x` מתייחס לכמויות ממוצר `x` שהסל מכיל.
ציר ה- `y` מתייחס לכמויות ממוצר `y` שהסל מכיל.

תורת הצרכן א'

תוכן עניינים

נושאים נוספים

Loading data ...
Coin Compare
View chart compare
View table compare
שינוי גודל פונט
ניגודיות