קו מגבלת התקציב

קו מגבלת התקציב

לקטע שמחבר בין הנקודות  ו- `I/P_x` ו- `I/P_y`  קוראים: קו מגבלת התקציב ובקיצור, קו התקציב.

קו התקציב הוא הקטע הרלוונטי עבורנו בפונקציה.
כל נקודה על קו התקציב מייצגת סל שמחירו שווה להכנסת הצרכן (`I` ).

לכל נקודה בתרשים 1.3 נקרא מדי פעם גם סל.

ניתן להתייחס לכל סל באמצעות נקודת הציון שלו במישור הצירים.

תרשים 1.3

סימול קו מגבלת התקציב

את קו מגבלת התקציב מקובל לסמל ב- `T` . אם ידוע סכום התקציב ואנו מעוניינים לציינו, מוסיפים את הסכום לצד ה- `T` . לדוגמא, קו מגבלת התקציב של משה יסומל ב- `T_100`  .

 

סלים מתחת לקו מגבלת התקציב

שוויו של כל סל הממוקם מתחת לקו מגבלת התקציב נמוך מ- 100 ש"ח, והוא למעשה מציין שהצרכן מוציא רק חלק ממשכורתו לצריכה ואת היתרה הוא חוסך.


סלים הנמצאים מעל לקו מגבלת התקציב – מצב בלתי אפשרי

תרשים 1.4

סלים הנמצאים מעל לקו מגבלת התקציב – מצב בלתי אפשרי

משה היה רוצה לקנות סלי מוצרים שמעל לקו מגבלת התקציב שלו, אך לצערו הוא איננו יכול.
מחיר הסלים שמעל לקו `T_100` (תרשים 1.4) גבוהים מ- 100 ש"ח.
סל `G` – (10 שניצלים ו- 6 ק"ג תפוזים) עולה 130 ש"ח.
סל `H `– (8 שניצלים ו- 12 ק"ג תפוזים) עולה 140 ש"ח.
למשה יש רק 100 ש"ח הכנסה ביום, ולכן הוא איננו יכול לקנות את סלי המוצרים `G` ו – `H` .
מכאן עולה כי צרכן שאינו חוסך יצרוך רק סל הממוקם על קו מגבלת התקציב שלו. 

מוצר `x ` ומוצר `y`

למוצר שערכיו מוצבים על ציר `x` , נקרא באופן כללי מוצר `x` , או לחילופין ננקוב בשם המוצר, כדוגמת תפוזים.

למוצר שערכיו מוצבים על ציר `y` , נקרא באופן כללי מוצר `y` , או לחילופין ננקוב בשם המוצר, כדוגמת שניצלים.

תורת הצרכן א'

תוכן עניינים

נושאים נוספים

Loading data ...
Coin Compare
View chart compare
View table compare
שינוי גודל פונט
ניגודיות