שינויים בתקציב

תרשים 1.5 - שינויים בתקציב

אם המשכורת של משה תוכפל, ותעמוד על 200 ש"ח ליום, קו מגבלת התקציב שלו יזוז ימינה, כפי שמוצג בתרשים 1.5 ,שכן הוא יכול לרכוש עכשיו פי 2 מכל הרכב מוצרים, בהשוואה לתקציבו הקודם.

תרשים 1.5

אם משה יחליט לא לחסוך, הוא יצרוך סל הממוקם על `T_200` .

  • כאשר הכנסת הצרכן עולה, קו מגבלת התקציב שלו זז ימינה , ואפשרויות הצריכה שלו גדלות.
  • כאשר הכנסת הצרכן יורדת, קו מגבלת התקציב שלו זז שמאלה, ואפשרויות הצריכה שלו קטנות.

 

השפעת שינוי במחיר מוצר x על קו מגבלת התקציב

הערה: למצב לפני השינוי במחיר נקרא מועד א' ולמצב אחרי השינוי נקרא מועד ב'.

נבחן שני תרחישים:

  • תרחיש I – המחיר מוזל.       
  • תרחיש II – המחיר מתייקר.

תרחיש I – המחיר מוזל

נתייחס לדוגמא שמחירי התפוזים יורדים מ-5 ש"ח ל-4 ש"ח ליחידה.

קו מגבלת התקציב החדש (במועד ב') שנסמלו:B1T100 מוצג בתרשים 1.6, לצד קו מגבלת התקציב במועד א' שסימולו AT100.

במועד ב':

  1. אם משה יצרוך רק תפוזים, הסל יכיל 25 תפוזים `[=100/4]`  לעומת 20 תפוזים במועד א'.
  2. אם משה יצרוך רק שניצלים, הסל יכיל 10 שניצלים בדומה למועד א'.

שיפוע קו התקציב החדש במועד ב' יהיה `0.4-[=-4/10]`  , שהוא פחות תלול מ- 0.5- במועד א'.

מבחינה גרפית, קו מגבלת התקציב B1T100 מתקבל כתוצאה מהטיית AT100 ימינה, על צירו הממוקם בסל A.

קו מגבלת התקציב החדש משקף גידול בכוח הקנייה של הצרכן.
במועד ב' הוא יכול לרכוש סלים המכילים יותר מוצרים מאלו שיכל במועד א', למעט סל A.

תרחיש II – המחיר מתייקר

לדוגמא: מחיר התפוזים מתייקר מ- 5 ל- 10 ש"ח.

על בסיס אותם נימוקים שהצגנו בתרחיש I, קו מגבלת התקציב החדש במועד ב', שנסמלו ב-B2T100, מוצג בתרשים 1.6, מתחת לקו מגבלת התקציב במועד א'AT100.

מבחינה גרפית B2T100 מתקבל כתוצאה מהטיית AT100 שמאלה, על צירו שנמצא בנקודה A.

קו מגבלת התקציב החדש משקף ירידה בכוח הקניה של הצרכן.
במועד ב' הוא לא יכול עוד לרכוש את הסלים שיכל במועד א', למעט סל A.

תרשים 1.6 – השפעת שינוי במחיר המוצר שעל ציר ה –  x על קו מגבלת התקציב

תרשים 1.6 – השפעת שינוי במחיר המוצר שעל ציר ה -  x על קו מגבלת התקציב

השפעת שינוי במחיר מוצר y על קו מגבלת התקציב

נבחן שני תרחישים:

תרחיש I – המחיר מוזל.      
תרחיש II – המחיר מתייקר

תרחיש – המחיר מוזל

לדוגמא מחיר השניצלים מוזל מ- 10 ש"ח ל- 5 ש"ח.

קו מגבלת התקציב החדש שנסמלו: B1T100 מוצג בתרשים 1.7.

שיפוע קו התקציב במועד ב' יהיה  ` ``1-[=5/5-]` , לעומת `1/2-[=5/10-]` במועד א' (השיפוע יותר תלול). מבחינה גרפית, קו מגבלת התקציב B1T100 מתקבל כתוצאה מהטיית קו AT100 למעלה, על צירו, הממוקם בסל D.

קו מגבלת התקציב החדש משקף גידול בכוח הקניה של הצרכן.
במועד ב' הוא יכול לרכוש סלים המכילים יותר מוצרים מאלו שיכל לרכוש במועד א' למעט סל D.

 

תרחיש II– המחיר מתייקר

לדוגמא מחיר השניצלים מתייקר מ- 10 ש"ח ל- 20 ש"ח.

קו מגבלת התקציב החדש שנסמלו: B2T100 מוצג בתרשים 1.7.

שיפוע קו התקציב במועד ב' יהיה `1/4- [=5/20-]` לעומת  `1/2-[=5/10-]` במועד א' (השיפוע קטן). מבחינה גרפית, קו מגבלת התקציב B2T100 מתקבל כתוצאה מהטיית קו AT100 למטה, על צירו, הממוקם בסל D.

קו מגבלת התקציב משקף קיטון בכוח הקנייה של הצרכן.
במועד ב' הוא לא יכול עוד לרכוש את הסלים שיכל במועד א', למעט סל D.

תרשים 1.7

תרשים 1.7 המחיר מתייקר

תורת הצרכן א'

תוכן עניינים

נושאים נוספים

Loading data ...
Coin Compare
View chart compare
View table compare
שינוי גודל פונט
ניגודיות