שינוי מפצה-CV (Compensating Variation)

שינוי מפצה – CV

רקע

כאשר מחירו של מוצר בסל עולה, נרשמת גריעה בתועלת הצרכן, שכן קו מגבלת התקציב שלו נוטה שמאלה ומשיק לעקומת אדישות יותר נמוכה.
באמצעות תוספת הכנסה, ניתן להשיב לצרכן את הגריעה. ההכנסה הדרושה היא השינוי המפצה.
השימוש בשינוי המפצה מקובל כאשר מתייקר מוצר בסיסי כלשהי כמו לחם ורוצים לפצות את השכבות החלשות באמצעות תוספת הכנסה או קצבה.

 

המחשת תהליך השחיקה והשינוי המפצה

ההמחשה באמצעות דוגמא המתייחסת למשה ותרשים 5.4.

מחירי השוק לפני ההתייקרות (מועד א') ואחריה, מוצגים בטבלה 5.3.

טבלה #5.3

נתונים

מועד א

מועד ב

הכנסה יומית

100 ש"ח

100 ש"ח

מחיר תפוזים

10 ש"ח

20 ש"ח

מחיר שניצלים

10 ש"ח

10 ש"ח

בתרשים 5.4 מוצגים:

קו מגבלת התקציב של משה במועד א'. סימולו AT100. משיק ל U140. הסל הנבחר הוא C.
קו מגבלת התקציב של משה במועד ב'. סימולו BT100. משיק ל U80. הסל הנבחר הוא D1.
קו מגבלת התקציב הוירטואלי מקביל מימין ל BT100. סימולו VT120 משיק ל U140 (שיפועו משקף את ההתייקרות).
את ההכנסה המתייחסת ל VT120 אנו מוצאים רק לאחר ששרטטנו אותו, באמצעות חישוב מחירו של סל כלשהו עליו.
סלים A או B, הם הנוחים ביותר לחישוב. התוצאה: 130 ש"ח.

השינוי המפצה הוא 30 ש"ח.

תרשים 5.4


המשמעות של שינוי מפצה

  1. בהתייחסות לדוגמא לעיל
    השינוי המפצה משקף את הסכום שיש להוסיף להכנסתו של משה על מנת לפצותו על הגריעה בתועלת, כתוצאה מהתייקרות המוצר. השינוי המפצה מחזיר למשה את התועלת שנגרעה.
  2. באופן כללי
    השינוי המפצה משקף את הסכום שיש להוסיף או לגרוע מהכנסתו של הצרכן, על מנת שיוכל להמשיך להנות מאותה רמת תועלת שהייתה לו לפני השינוי במחירים (שהתייקרו ו/או הוזלו).

תורת הצרכן א'

תוכן עניינים

נושאים נוספים

Loading data ...
Coin Compare
View chart compare
View table compare
שינוי גודל פונט
ניגודיות