שינוי שקול/מפצה- דוגמא

תרשים 7.1 – השינוי השקול /מפצה על עקומת הביקוש לתפוזים

תרשים 7.1 – השינוי השקול /מפצה על עקומת הביקוש לתפוזים

 

כאשר תפוזים מהווים מוצר ניטרלי בנתוני הדוגמא שלנו, תרשים 7.1 מראה את השינוי השקול / המפצה על עקומת ביקוש רגילה. השטח המקווקו הוא עודף הצרכן המשתנה מנקודה  B ל- A.

עודף הצרכן

ישנן שתי הגדרות לעודף הצרכן מתפוזים, שהן מקבילות לשינוי השקול/המפצה, כאשר לא ניתן בכלל לצרוך תפוזים.

1. הצרכן נמצא במדינה שאין בה בכלל תפוזים. 
עודף הצרכן יהיה הירידה בהכנסה, שתהיה שקולה עבור הצרכן למצב שכן ניתן לרכוש תפוזים (תועלתו זהה). עודף הצרכן יהיה הרווח לצרכן מכך שהוא בכלל יכול לצרוך תפוזים. הצרכן במועד א' צורך רק שניצלים כי אין תפוזים בכלל. סל A. התועלת שלו היא 100.

כעת ניתן לצרוך תפוזים במועד ב'

נתונים

מועד א

מועד ב

הכנסה יומית

100 ש"ח

100 ש"ח

מחיר תפוזים

אין תפוזים בשוק

10 ש"ח

מחיר שניצלים

10 ש"ח

10 ש"ח

 

נשרטט קו תקציב שמשיק לעקומת האדישות U100 לפי מחירי מועד ב', כאשר יש תפוזים בשוק (T100 – מועד ב'). נקודת ההשקה, סל C, היא הסל הנבחר כאשר ניתן לצרוך תפוזים בשוק, והצרכן נשאר עם אותה תועלת U100.

ראה תרשים 7.2:

תרשים 7.2- עודף הצרכן לפי שינוי שקול ומפצה

תרשים 7.2- עודף הצרכן לפי שינוי שקול ומפצה

עודף הצרכן מצריכת תפוזים הוא ההפרש בעלות הסל, כאשר תועלתו נשארת זהה (סלים A ו – C). עודף הצרכן הוא 20 ש"ח.

2. הגדרה שנייה לעודף הצרכן היא לפי השינוי המפצה. הצרכן נמצא במדינה שיש בה תפוזים ושניצלים (סל B). עודף הצרכן הוא הפיצוי בהכנסה שידרוש הצרכן כדי להישאר באותה התועלת, אם הוא לא יכול יותר לצרוך תפוזים. התועלת של הצרכן כשיש גם תפוזים בשוק היא 120. כדי שתועלתו תישאר 120, כאשר הוא לא יכול יותר לצרוך תפוזים הוא צורך את סל D (120 ש"ח) – באופן תיאורטי. עודף הצרכן בדוגמא גם לפי הגדרה זו הוא 20 ש"ח.

עקומות האדישות מקבילות אנכית, כלומר התפוזים הוא מוצר ניטרלי בדוגמא זו. זו הסיבה שעל פי שתי ההגדרות עודף הצרכן הוא זהה. כאשר עקומות האדישות מקבילות אנכית, ניתן להראות את עודף הצרכן גם על עקומת הביקוש (השטח הצבוע בתרשים 7.3).

 

תרשים 7.3- עקומת ביקוש ועודף הצרכן מתפוזים

תרשים 7.3- עקומת ביקוש ועודף הצרכן מתפוזים

הערה: ניתן למצוא הסבר בספר "תורת היצרן" 

 

 

סל נבחר

 

 

 

תועלת

תפוזים

שניצלים

ההכנסה/ עלות הסל

סימול הסל

עבור הגדרה 1 של עודף הצרכן

מועד א – אין תפוזים

100

0

10

100 ש"ח

A

מועד ב (תועלת זהה) – יש תפוזים

100

3

5

80 ש"ח

C

עבור הגדרה 2 של עודף הצרכן

מועד ב – יש תפוזים

120

3

7

100 ש"ח

B

מועד א (תועלת זהה) – אין תפוזים

120

0

12

120 ש"ח

D


תורת הצרכן א'

תוכן עניינים

נושאים נוספים

Loading data ...
Coin Compare
View chart compare
View table compare
שינוי גודל פונט
ניגודיות