שינוי שקול -EV (Equivalent Variation)

שתי חלופות להרעה בתועלת

נפתח בדוגמא שמתייחסת למדינה קטנה א', שבה גר ידידנו משה. במדינה הוחלט להקטין את רמת התועלת שהתושבים מפיקים מסל הצריכה שלהם, המורכב מתפוזים ושניצלים (=פגיעה ברמת החיים).

הכנסתם של כל התושבים במדינה זהה, וכך גם סל הצריכה שלהם.

בהמשך נתמקד במשה.

נתוני השוק ערב "הגזירה" היו כדקלמן:
מחיר תפוזים – 10 ש"ח ליחידה.
מחיר שניצל – 10 ש"ח ליחידה.
הכנסה יומית – 100 ש"ח.

 

שתי חלופות להרעה בתועלת

נשקול שתי חלופות:

 • חלופה I – לייקר את מחיר התפוזים מ- 10 ש"ח ל- 20 ש"ח.
 • חלופה II – להקטין את ההכנסות בסכום כלשהו שמיד נפרט.

 

חלופה – ייקור מחיר התפוזים (בליווי תרשים 5.1)

בתרשים 5.1 מוצגים:

 1. קו מגבלת התקציב של משה ערב " הגזירה" (= מועד א') מסומל AT100.
 2. הסל הנבחר במועד א' הוא C הממוקם על U120.
 3. קו מגבלת תקציב חדש, בעקבות התייקרות התפוזים שסימולו: BT100.
 4. הסל הנבחר במועד ב' הוא  הממוקם על U80.

תרשים 5.1

חלופה II – הקטנת ההכנסה (בליווי תרשים 5.2)

בחלופה II מחירי המוצרים לא משתנים, אך הכנסתו של משה תקטן לרמה שתאפשר לו רק לרכוש סל שתועלתו תשתווה לסל  שהתקבל בחלופה I.

במילים אחרות, קו מגבלת התקציב המתייחס להכנסה המוקטנת שנסמלו vT אמור להשיק לעקומת אדישות U80 בנקודה כלשהי.


תרשים 5.2

חלופה II- הקטנת ההכנסה (בליווי תרשים 5.2)

תרשים 5.2 מבוסס על תרשים 1 בתוספת קו תקציב וירטואלי. הסל הנבחר בחלופה II הוא D1 על U80, שעליה ממוקם הסל בחלופה I.

את סכום ההכנסה המתייחס לvT ניתן לחשב רק לאחר שרטוטו.

את החישוב נבצע באמצעות סל A או סל B.

 • סל A: מכיל 8 תפוזים בלבד ומחירו 80 ש"ח.
 • סל B: מכיל 8 שניצלים בלבד ומחירו 80 ש"ח.

שני הסלים על אותו קו מגבלת תקציב ולפיכך גם סכומם זהה.

והתוצאה: משכורתו של משה צריכה לקטון ל- 80 ש"ח.

 

המשמעות של שינוי שקול EV

 1. בהתייחסות לדוגמא לעיל 
  השינוי השקול משקף את סכום ההכנסה שיש לגרוע ממשה על מנת להשיג את אותה שחיקה בתועלת הנובעת מעליית מחירם של התפוזים.
 2. באופן כללי 
  השינוי השקול משקף את סכום ההכנסה שיש לגרוע או להוסיף על מנת להשיג את אותו שינוי בתועלת הנובע משינוי במחירם של המוצרים בסל (הוזלה ו/או התייקרות).

השימוש בשינוי השקול מקובל כאשר מעוניינים לגבות מס נוסף ומתלבטים בין שתי חלופות:

 • חלופה I – הטלת המס על מוצר ספציפי כמו סיגריות או דלק.
 • חלופה II – הטלת המס באמצעות מס על ההכנסה.

 

תורת הצרכן א'

תוכן עניינים

נושאים נוספים

Loading data ...
Coin Compare
View chart compare
View table compare
שינוי גודל פונט
ניגודיות