דוגמא 4 – פונקצייה ליניארית

תרשים 29 – תמונת מצב של הסלים

דוגמה 4 – לינארי

תזכורת לפונקציית הביקוש של x ו-y:


`x={(0 if alpha/betaP_(y_(0)<P_(x))),(0…I/P_(x) if alpha/betaP_(y_(0))=P_(x)),(I/P_(x) if alpha/betaP_(y_(0))>P_(x)):}`

         

`x={(0 if beta/alphaP_(x_(0))<P_(y)),(0…I/P_(y) if beta/alphax_(x_(0))=P_(y)),(I/P_(y)if beta/alphaP_(x_(0))>P_(y)):}` 

פרשנות:

α=1, β=1 `[alpha/beta=1]` כלומר, שיפוע עקומת האדישות: 1.  

בטבלה 13 מפורטים:

  • נתוני השוק
  • הרכבי הסלים הנבחרים
  • סך התועלת במועדים א' ו- ב'

טבלה #13

 

מועד א'

מועד ב'

הסברים

I

12

12

 

Px

1

3

המחיר התייקר

Py

2

2

 

סימול הסלים

C1

C2

 

הכמות ממוצר x

12 `[I/P_(x)=]` 

0

 

הכמות ממוצר y

0

`[I/P_(y)=]`  

 

רמת התועלת

12

6

 

 

חישוב הרכב סל H  – פונקצייה ליניארית

במיקום הסל הנבחר מתקיימים 2 תנאים:

  1. `12=y+x`
  2. `0=x` – היות ו- `P_x` במועד ב' מוגדר כיקר `[alpha/betaP_(y_(0))<P_(x_(0))]` 

ההרכב לפיכך הוא: `x=0, y=12` .

תרשים 29 – תמונת מצב של הסלים: `C_1, C_2`  ו- `H`

 

נציב את הנתונים בטבלה 14.

טבלה #14

 

הרכב הסלים

השינוי בהרכב

 

`y`

(יחידות)

`x`

(יחידות)

`y`

(יחידות)

`x`

(יחידות)

הרכב סל `C_1`

0

12

 

2  הרכב סל `H`

12

0

 

השפעת התחלופה 
    (1 – 2)

 

12

12-

4  הרכב סל `C_2`

6

0

 

5  השפעת ההכנסה
            (2 – 4)

 

 

6-

0

6  סה"כ השינוי
     (1 – 4) או (5 + 3)

 

6

12-

תורת הצרכן ב'

תוכן עניינים
Loading data ...
Coin Compare
View chart compare
View table compare
שינוי גודל פונט
ניגודיות