השפעת התחלופה והשפעת ההכנסה

השפעת התחלופה והשפעת ההכנסה

הקדמה

כתוצאה משינוי במחיר של אחד המוצרים במועד ב', יחול גם שינוי בהרכב הסל הנבחר.
הכלכלנים מייחסים את השינוי בהרכב הסל ל- 2 השפעות (דמיוניות) הפועלות ברצף:

  1. השפעת התחלופה שמשפיעה ראשונה.
  2. השפעת ההכנסה שמשפיעה אח"כ.
נסביר את ההשפעות באמצעות דוגמה 1.
דוגמה 1 מתייחסת ל- 2 מועדים:
  • מועד א'- טרם השינוי במחיר
  • מועד ב' – אחריו

 

נתוני דוגמה 1

פונקציית התועלת היא: `u(x,y)=x*y`   

בטבלה 7 מפורטים:

  1. נתוני השוק במועדים א' ו-ב' (שורות 1-3).
  2. נתוני הסל הנבחר ורמת התועלת שלו באותם מועדים (שורות 4-7).
    בין המועדים יש שינוי רק ב-Px שמתייקר מ-1 ש"ח ל-2 ש"ח.

טבלה #7

 

 

מועד א'

מועד ב'

הסברים

שורה 1

`I`

10 ש"ח

10 ש"ח

 

שורה ‚2

`P_x`

1 ש"ח

2 ש"ח

מתייקר מ- 1 ל- 2 ש"ח

שורה ƒ3

`P_y`

2 ש"ח

2 ש"ח

 

שורה „4

סימול הסל הנבחר

C1

C2

 

שורה …5

הכמות מ- `x`

5 יח'

2.5 יח'

`[x=I/(2P_(x))]`   
(פונקציית הביקוש ל- x)

שורה †6

הכמות מ- `y`

2.5 יח'

2.5 יח'

`[y=I/(2P_(y))]`
(פונקציית הביקוש ל- y)

שורה ‡7

רמת התועלת

12.5

6.25

`U_(xy)=x*y`  


תרשים 26 מציג את תמונת המצב של הסלים ב- 2 המועדים.

 

תרשים 26

 

תורת הצרכן ב'

תוכן עניינים
Loading data ...
Coin Compare
View chart compare
View table compare
שינוי גודל פונט
ניגודיות