עקומת אנגל ועקומת המחיר הצולב

עקומת אנגל

עקומת אנגל – הקדמה 

עקומת אנגל נותנת ביטוי להשפעת ההכנסה על הביקוש ל- x.
העקומה משורטטת במישור שציריו הם I ו- x.

עקומת אנגל מתבססת על פונקציית אנגל שתוסבר מיד.

 

פונקציית אנגל

פונקציית אנגל מתקבלת מפונקציית הביקוש ל- x, כאשר Px הופך ממשתנה לנתון קבוע ואילו I הופך מנתון קבוע למשתנה. מכל סוג של פונקציית תועלת מתקבלת פונקציית אנגל שונה.

 

עקומת הביקוש הצולב – הקדמה 

עקומת הביקוש הצולב נותנת ביטוי להשפעת Py על הביקוש ל- x.
העקומה משורטטת במישור שציריו הם: Py ו- x.

עקומת הביקוש הצולב מבוססת על פונקציית הביקוש הצולב שתוסבר מיד.

פונקציית הביקוש הצולב

פונקציית הביקוש הצולב מתקבלת מפונקציית הביקוש כאשר  הופך ממשתנה לנתון קבוע ואילו  הופך מנתון קבוע למשתנה. מכל סוג של פונקציית תועלת מתקבלת פונקציית ביקוש צולב שונה.
בהמשך נציג לכל פונקציית תועלת, את עקומת אנגל ועקומת המחיר הצולב המתקבלת ממנה.

סימולים

כדי לא להתבלבל בין ערכים קבועים ומשתנים, נוסיף לימין הסימול של כל ערך קבוע אפס קטן וכך כל ערך יוכל להופיע ב- 2 צורות: משתנה וקבוע, כדלקמן:

 

משתנה

קבוע

מחיר x

`P_x`

`P_(x_(0))`  

מחיר y

`P_y`

`P_(y_(0))`  

הכנסה

`I`

`I_(0)`

`alpha` ו-`beta` הם תמיד קבועים ולפיכך מיותר להוסיף להם אפס.

תורת הצרכן ב'

תוכן עניינים
Loading data ...
Coin Compare
View chart compare
View table compare
שינוי גודל פונט
ניגודיות